Виктор Янев

Имот на бившата Професионална гимназия по дървообработване и горско стопанство в Кюстендил е прехвърлена към областната администрация с решение на Министерския съвет. Решението е от 10 октомври. Имотът е от около 8 дка. От Министерския съвет обосновават решението с мотива: „Поради отпаднала необходимост от Министерството на земеделието, храните и горите се отнема правото на управление върху имот – публична държавна собственост. Имотът, който е с площ 8253 кв. м и се намира в град Кюстендил на ул. „Аверки“ №2, преминава в управление на областния управител на област Кюстендил”, се казва в решението.