Заради опасност от падащи елементи от сградата, построена на мястото на бившето лятно кино в Петрич, ще бъдат забранени за движение на пешеходци тротоарите в съседство. Те са съответно на ул. „Яне Сандански” и ул. „Христо Ботев”. Съвместна комисия на община Петрич и фирмата, собственик на сградата, ще направят оглед, за да бъде издадено предписание за укрепване с цел недопускането на инциденти. Тротоарните площи, които ще бъдат забранени за преминаване в този период, ще бъдат обезопасени по надлежния ред от служители на община Петрич.