Ще бъдат разкрити четири нови детски групи за около 100 деца

 

Кметът на Банско Георги Икономов направи първа копка на модерна детска градина в Банско. Строителният обект се финансира целево от държавния бюджет и е на стойност от 1 200 000 лева. Детската градина е проектирана съгласно всички съвременни изисквания за строеж на детски заведения.

В нея се предвижда да се помещават четири детски групи, като всяка от тях ще разполага със собствени гардеробни, занимални помещения, спални и санитарни помещения.

„С поглед към бъдещето направихме “първа копка” за изграждането на нова детска градина в Банско. Отреденият терен е разположен извън централната градска част и в близост до новите квартали в курорта. Строителният обект се финансира целево от държавния бюджет и е на стойност от 1 200 000 лева, за което отправям своята благодарност към българското правителство и неговия ръководител Бойко Борисов.

Проектните планове предвиждат в детската градина да бъдат разкрити четири нови детски групи за около 100 деца с всички необходими прилежащи помещения, физкултурно-музикален салон и площадки за игра.
Новата сграда ще даде възможност децата в Банско да бъдат отглеждани в по-спокойна среда при по-малък състав на групите. Строежът ще приключи в края на 2019 година. Да пожелаем спорна работа на фирмата – изпълнител на обекта”, заяви кметът Икономов.