Чудесна слука споходи ловна група от Сандански в село Черешница.

Подробности в печатното издание