Меридиан” ЕООД ще чисти улиците и пътищата в община Дупница и през предстоящия зимен сезон. Дружеството е спечелило обществена поръчка за избор на изпълнител на зимното поддържане на пътища и улици на стойност 228 000 лв. без ДДС. Както сме писали, поръчката бе разделена на три обособени позиции – зимно поддържане на градска улична мрежа с дължина 78,2 км и на общински пътища и извънградска улична мрежа в населените места, включително гробищни паркове, с обща дължина 85 км. Фирмата на строителния предприемач Илиян Миланов бе единственият кандидат, с изключение на позицията за пътищата в селата, за която документи бяха подали  и от „Мега инвест холд”.

Меридиан” е получила оценка с максималния брой точки – 100, и по трите обособени позиции. Дружеството ще получава по 23,04 лв./км за снегопочистване с техника в двете ленти за движение, по 74,54 лв./км за обезопасяване против хлъзгане и разпръскване на минерални материали и по 102,9 лв./км

за обезопасяване против хлъзгане и разпръскване на химикали. 2 минути е времето за реакция след подаване на сигнал от възложителя, записано в офертата на „Меридиан”, докато миналата зима то е било 3 минути. Поръчката е с продължителност до 30 април. Дружеството ще извършва снегопочистването в община Дупница за 7-а поредна година.