Елктромобилът ще се ползва от Домашния социален патронаж – за разнос на храната на над 400  души в неравностойно положение, както и от общинската администрация

Кметът Владимир Москов получи ключовете на изцяло електрически автомобил „Рено KANGOO ZE”. Това е първият изцяло електрически ван масово производство с автономен пробег от 270 км, 4+1 места и товарен обем до 4,6 м3. Оборудван е с новата 33-киловатова литиево-йонна батерия. Гаранцията на батерията и на автомобила е по 5 години. С новата придобивка община Гоце Делчев се нарежда сред малкото общини в България, които разполагат с електромобил.
Електромобилът е закупен от община Гоце Делчев по Програмата за насърчаване използването на електрически превозни средства в рамките на Инвестиционната програма за климата на Националния доверителен екофонд. Фондът отпуска 20 000 лева субсидия за всеки закупен електромобил, останалата част се финансира от общинския бюджет, за което е взето решение на Общински съвет – гр. Гоце Делчев.
Елктромобилът ще се ползва от Домашния социален патронаж – за разнос на храната на над 400 потребители – хора в неравностойно положение, както и от общинската администрация.
Общината планира да изгради зарядна станция за електромобили, която станция да се ползва както за зареждане на електромобила, така също и от туристи и посетители на гр. Гоце Делчев. Целта е да се насърчи използването на електромобили като превозни средства, щадящи околната среда. Изцяло електрическите автомобили се характеризират с нулеви емисии на въглероден двуокис и прахови частици. В същото време разходите за електроенергия за изминаване на 100 км са в рамките на около 2,30 – 2,70 лева.