Снимка: bTV

Запорирани са над 150 недвижими имота и автомобили на стойност 318 хил. лв.

 

Софийският градски съд запорира имущество за над 3,2 млн. лв. на бившя кмет на с. Галиче Ценко Чоков. Обезпечителните мерки се случват по искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Запорирани са 153 недвижими имота в землището на с. Галиче, сред които ниви, лозя, горски площи, парцели с трайни насаждения. Имуществото включва и един имот на територията на гр. София със застроена площ от 236 кв.м и две паркоместа на стойност от 500 000 лв.

Запорирани са четири автомобила, оценени на: 217 000 лв., 50 000 лв., 45 000 лв. и 6800 лв. Наложени са запори на банковите сметки на Чоков и съпругата му.

Запорирано е вземане в размер на 350 000 лв., представляващо предоставен заем от свързани лица.