Кметът Кирил Котев: Реализирането на подобни инициативи е изключително важно за всяко едно населено място

 

Сдружение „Ключ към щастие“ с подкрепата на община Сандански представи инициативата „Театралното изкуство като средство за общуване и личностно развитие на младежта“ с идея за активизиране на младите хора в малките населени места в община Сандански.

Младите хора в населените места на община Сандански са изправени пред големи предизвикателства по отношение на образованието, заетостта и приобщаването. Чрез представяне на театралната постановка „Квадратурата на кръга“ в 14 населени места в община Сандански и галавечер с представление в град Сандански екипът цели насърчаване и активно участие на младите хора в културен и социален аспект.

Благодарение на този проект ще се създаде привлекателна, благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, за качествена професионална реализация в сферата на театралното творчество. На пресконференцията, на която присъстваха ръководният екип и актьорският състав, кметът на община Сандански Кирил Котев сподели, че реализирането на такива проекти са изключително важни и допринасят за социалния и културен живот на всяко населено място.