Община Благоевград извърши основен ремонт на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Зорница“. Сред изпълнените дейности са смяна на подовата настилка, пребоядисване и ремонт на обслужващите помещения. Освен това сградата на Дневен център вече е газифицирана, като това ще доведе и до намаляване на разходите за отопление. С реализирането на дейностите значително е подобрена средата в социалното заведение и е осигурен по-голям уют за потребителите.

Сред вече газифицираните са Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за стари хора, Дом за стари хора в квартал „Струмско”, Център за ранно детско развитие, както и Домашен социален патронаж в квартал „Еленово“.