Снимките: Моменти от срещата

Служители на РДПБЗН-Кюстендил  провеждат срещи с  възрастни хора, за да обсъдят въпроси на превенцията на пожарите в бита през зимния сезон, съобщиха от ОД МВР-Кюстендил.

Главен инспектор Пламен Янев – началник на сектор „Превантивна и контролна дейност“, и инспектор Румен Павлов от РДПБЗН запознават възрастните хора с правилата за пожарна безопасност при експлоатация на електрически отоплителни уреди и уреди на твърдо гориво за осигуряване  безопасността на техния живот и дом.

На първите срещи, провели се в края на миналата седмица с възрастни хора от Рила и Бобошево, в Дневния център за стари хора в Рила и Бобошево, присъстваха и началникът на отдел в ДСП – Бобошево  Гергина Янева, и управителят на Дневния център за стари хора – Рила Йорданка Мазникова.

Служителите на РДПБЗН ще продължат срещите с възрастни хора в Кюстендилска област, като ще разчитат на съдействието на дирекциите „Социално подпомагане“, клубовете на пенсионера, читалищата.

Представителите на тази възрастова група ще бъдат запознавани с основните причини за възникване на пожари в домовете  през зимата. Ще бъдат припомняни основните правила за пожарна безопасност, най-често допусканите грешки и препоръки за правилна експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди с различни източници на енергия.