Красимир Герчев

Частен инвеститор иска да построи Дом за стари хора в местността Власовица край разложкото село Бачево. От община Разлог разрешиха изработването на комплексен проект за инвестиционната инициатива. Трябва да се направи Подробен устройствен план за урегулирания имот, който е в зона за курортни и рекреационни дейности. „Това може да стане при спазване на всички правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони от страна на инвеститора”, уточни кметът на община Разлог Красимир Герчев. Изискванията при строителството на социалното заведение за възрастни хора са сградата да е висока до 12 метра, коефициентът на интензивност на застрояването да е 0,9, а плътността на застрояването – 30%. Възложителят е длъжен да съгласува инвестиционния проект със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.127, ал.2 от Закона за устройство на територията преди внасянето му за приемане и одобряване.