Над 163 млн. лв. предоставят за спешната медицинска помощ в България. Парите са по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., информираха от Министерския съвет.

На днешното заседание на кабинета “Борисов-3” ръководителят на Управляващия орган на програмата подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на здравеопазването за изпълнението на проект “Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”.

Очаква се с тези 163 млн. лева да бъдат обновени 237 обекта от системата на спешната медицинска помощ в цялата страна. Проектите са за ново строителство, реконструкция, ремонт, преустройство, подобряване на достъпа за лица с увреждания до сградите и на прилежащото околно пространство. Така ще се обновят сградният фонд и оборудването в спешните отделения на лечебни заведения с над 50% държавно участие в капитала, 27 центъра за спешна медицинска помощ и разкритите към тях 170 филиала и шест изнесени екипа.

Ще бъдат купени 400 съвременни линейки с оборудване и апаратура, отговарящи на медицинския стандарт “Спешна медицина” и на най-добрите европейски практики и изисквания за своевременност, достатъчност, качество и безопасност.

Проектът “Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ” е с голяма обществена значимост и е един от най-мащабните и важни по оперативната програма. Изпълнението му ще осигури подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за подобряване на качеството и безопасността на медицинската помощ и за осигуряването на равнопоставен достъп до качествена медицинска помощ, уверяват от МС.

 

 

 

 

 

 

 

 

news.bg