Над 60 служители от РДГ и РДПБЗН са гасили пожара в Долно село.

Значително са намалели горските пожари на територията на Регионална дирекция по горите-Кюстендил. Това каза на пресконференция директорът на структурата инж. Здравчо Тодоров. В отчета за първите 9 месеца на 2018 година са регистрирани 12 пожара, низово са засегнати 118 дка горски територии, като основна причина е небрежно боравене с открит огън.

Здравчо Тодоров

За сравнение през цялата 2017 година пожарите са 45, а засегнатата площ е 1050 дка. По думите на Тодоров необходимите мерки и мероприятия за опазване и защита на горските територии от пожари са определени с изготвената от дирекцията програма. “Служители на РДГ-Кюстендил и  РД ПБЗН-Перник  през периода 7-12 юни извършиха 19 съвместни  проверки в изпълнение на „План за взаимодействие между ГДПБЗН и ИАГ“ по осигуряване на пожарната безопасност на горските територии през 2018 г. Проверени са дейностите по превенция на горските пожари, готовността за изпълнението на Годишния план на защита на горските територии от пожари и план за гасене на горски пожари за 2018 г. и други мерки, свързани със защитата на горските територии от пожари. Ние бяхме облагодетелствани тази година от дъждовете през лятото, но сега ситуацията е по-опасна. Няма валежи, хората си прибират продукцията и палят стърнища”, каза директорът на РДГ- Кюстендил. За пример той даде последния голям пожар, който се е разразил миналата събота в Долно село.

“Виновник за пожара беше 84-годишен мъж, който си почиствал дворното място и си е признал, че е запалил стърнищата. За съжаление огънят обхвана повече от 30 дка площ. От тях 10 дка са земеделска площ – трева, 10 дка самосев и 10 дка иглолистна култура. Колегите от „Пожарна безопасност” ще предприемат наказателни действия въпреки неговата възраст. Ако му се напише глобата, ще е поне 1000 лева. От огъня е пострадала и неговата къща, като половината е изгоряла. Все пак благодарение на добрата организация пожарът бе изгасен почти през нощта. Сигналът бе подаден предния ден в 16,30 часа и въпреки че през нощта е рисково да се гаси пожар, две момчета – от пожарната и наш служител, са гасили през тъмната част на денонощието и вече сутринта пожарът бе локализиран. В акцията участваха 60- 70 служители, които обиколиха целия пожар и така беше потушен”, каза инж. Здравчо Тодоров. На териториалните си поделения ЮЗДП ДП – Благоевград осигури дооборудването на противопожарните депа. Общините – собственици на гори, също са оборудвали депата си с необходимия им инвентар. РДГ- Кюстендил разпространява изготвените 3 листовки с правила за безопасност и противопожарни разпоредби в горите.