“Национална електрическа компания” ЕАД (НЕК) ще продаде на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД ротор високо налягане от турбина К-1000-60/1500-2М.

Роторът е част от старото оборудване за АЕЦ “Белене” и в момента се намира на площадката.
Продажбата ще бъде извършена чрез пряко договаряне между двете дружества. Продажбата е регламентирана в решение на Министерския съвет, прието по-рано днес, информират от пресслужбата на МС. Възможността за подобна сделка е регламентирана в Правилника за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. В неговите текстове е посочено, че началната цена за продажбата се определя от независим оценител след прието решение на Министерския съвет. Роторът високо налягане от турбина К-1000-60/1500-2М е от съществено значение за изпълнение на програмите за продължаване на експлоатационния ресурс на двата блока на АЕЦ “Козлодуй” и увеличаване на мощността им до 104%. По време на плановия годишен ремонт на 5-и блок за 2018 г. е доказано, че роторът може да бъде използван за нуждите на централата. Производител на ротора високо налягане е ПАО “Турбоатом”, който е и собственик на всички необходими лицензионни и квалификационни документи. Доставката на ротора от друг производител е несъвместима със съществуващото оборудване и ще доведе до съществени технически затруднения при експлоатацията.

 

 

 

 

 

 

news.bg