Иван Хаджийски

Иван Хаджийски даде отговор на въпроса към добро ли се развива Дупница: „Като краевед и изследовател на Дупница от Възраждането досега смятам, че Дупница се развива към добро.

Подробности в печатното издание