Тони Цанев, Георги Георгиев, Евгени Панайотов, К. Терзийски и Георги Синански.

Да се отдаде под наем обект “Езерото” в Сандански, което е публична общинска собственост по плана на курортния град. Това е едно от предложенията на кмета Кирил Котев, които влизат за обсъждане на предстоящата ОбС сесия.

Николай Шаламандов, Кирил Ханджийски, Стоян Ангов

От предложени 25 точки в дневния ред останаха само 19, е решението на Председателския съвет на ОбС. Друго предложение от кмета Кирил Котев засяга актуализация на бюджета на община Сандански за 2018 г. Точки 4. и 5. са относно предоставяне на зали и помещения за провеждане на подготовка и творчески занимания на състави и колективи в Културния дом. Интересни и важни са и темите, намерили място в точка 1. – питания. Въпреки това санданчани коментираха и питаха: „Защо актуални въпроси, които касаят живота и благосъстоянието на гражданите, за пореден път не участват в полезрението на местния парламент? Дали народните избраници се вълнуват повече от собствените си интереси? „Време е да прегледат исканията на обикновените хора, а не толкова да мислят за бъдещата предизборна агитация”, заявиха местните хора.