Усилени ремонти текат на ул. „Черна река“ и ул. „Пета“ в град Разлог и село Баня. Инж. Красимир Герчев лично следи ремонтите. Дължината на ремонтирания участък е 650 м, който е цялостно реновиран, като до всеки имот вече са изградени водопроводно и канализационно отклонение. Това ще даде възможност при бъдещи инвестиционни намерения ползвателите да се захранят с необходимата инфраструктура, без да разрушават новоизградената настилка.

Реконструкцията на ул. „Пета“ в с. Баня обхваща ремонт на цялото улично платно и тротоарите, което разрешава изключително стар и наболял проблем. По този начин ще се подобри качеството на живот на местното население. „Ремонтните дейности ще допринесат за повишаване качеството на живот на населението и постигане на целите на община Разлог за значително подобрение на условията за обитаване и придвижване на местното население“ – коментира инж. Красимир Герчев. Решението засегна ул. „Черна река“ в град Разлог от пътя за с. Бачево до м. Средорек. Припомняме, на редовно заседание на Министерския съвет на 01.08.2018 г. бе взето решение за финансиране на рехабилитация на инфраструктурата в община Разлог.