Кметът Атанас Камбитов се срещна с домоуправителите в Благоевград по повод най-новата инициатива „Ти предложи! Кмете, направи!“. „Смятам, че форумът беше полезен както за мен, така и за всички, присъстващи в залата. По време на дискусията обсъдихме възможни проекти, като ясно разясних основните правила и насоки, по които всеки да подава своите идеи.
Предложения ще бъдат приемани от 24 октомври до 22 ноември. Важно е да отбележим, че предложенията, които са подкрепени с повече подписи, са с предимство, защото това е индикатор за необходимостта им за реализиране. Идеята е да се види как гражданите си представят облика на града и малките населени места, както и да бъде осъществена реална обратна връзка с тях. Домоуправителите трябва да направят събрание, след което да се изготви протокол, който да е попълнен надлежно. Там, където няма домоуправители, хората от дадените улици могат да се съберат и заедно да внесат предложения, но е важно и в двата случая да бъде отбелязано колко хора подкрепят дадената идея“, обясни Камбитов. Той допълни, че сред подадените предложения до този момент има доста от тях, които са доста екзотични и касаещи терени, които не са общинска собственост. „На всички трябва да е ясно, че общината може да инвестира само в общинска собственост“, посочи д-р Камбитов. „В края на кампанията ще съберем всички предложения, ще ги групираме по дейности, ще се назначи работна комисия, която да ги оцени, и всеки, който е подал дадено предложение, ще получи обратна връзка дали предложението му ще бъде реализирано – кога и как. За онези, чиито предложения отговорът ще бъде отрицателен – отново ще има обратна връзка с конкретни аргументи защо не можем да реализираме нещо“, уточни д-р Камбитов.