Пожаро-тактическо учение на тема „Ограничаване и ликвидиране на последствията от възникнал горски пожар на територията на община Банско” се проведе на територията на Национален парк „Пирин“.

В него взеха участие доброволци от доброволното формирование към община Банско, РУ-Банско при ОДМВР-Благоевград, както и ФСМП-Банско. От назначения оперативен щаб с ръководители кметът Георги Икономов, секретарят Иван Кадев и началникът на РДПБЗН Георги Пармаков се проиграха и изготвените от работна група „Правила за организация и ред за работа на оперативния щаб при ликвидирането на горски пожари“.

Построена беше водоснабдителна линия чрез схема на верижно водоснабдяване „от помпа в помпа“ на разстояние над 1500 м и денивелация 150 м. Основна цел на учението бе да се провери степента на подготовка на състава, придобитите умения и навици, а така също придобиване на нови такива, проверка възможностите на пожарната техника, с която разполага РДПБЗН-Благоевград, както и да се подобри взаимодействието и координацията с останалите части на Единната спасителна система.