Кюстендилският съдия Калин Баталски встъпи в длъжност като председател на Окръжен съд-Перник. „От името на всички магистрати и съдебни служители му желаем много здраве, спорна и ползотворна работа и много професионални успехи”, пише в съобщение на ръководството на Окръжен съд.
Съдия Баталски е бивш председател на Районен съд-Радомир. Бил е съдия-изпълнител в Радомир. Той бе кандидат през 2017 година и за член на ВСС, но не му достигнаха само 23 гласа, за да бъде част от съдийската квота.