Библиотеката при Народно читалище “Рила – 1898” в Долна баня кандидатства и успешно защити пред Министерството на културата проект по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”.

Проектът е на обща стойност 1566 лева. Включените заглавия на книги са от областите: ученическа художествена литература, художествена литература и история, съобразно информационните потребности на читателите на долнобанската библиотека.

В проекта са включени 125 тома от български и чужди автори.

Така фондът на долнобанската читалищна библиотека ще се обогати в съдържателен аспект и с привличането на нови читатели.