Янка и Никола Цветанови от 62 години се радват на стабилен и силно свързан с любов и разбирателство семеен живот. Двамата са най-дългогодишното семейство в Долна баня и всички в града ги уважават за това, че толкова десетилетия са съумели да запазят отношенията си и да останат заедно.

Секретарката на Народно читалище “Рила – 1898” в Долна баня Даниела Методиева посети Янка и Никола Цветанови, за да им поднесе подаръци и да ги поздрави. Поводът е, че баба Янка е дългогодишен член на дневната седянка в читалището и затова я поздравяват с Деня на християнското семейство.