Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 25 – 30 септември 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД  

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Банско

На 25.09.2018 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Банско: Александър Буйнов, Атон, Васил Левски, Ген. Стилян Ковачев, Георги Ковачев, Гладстоун, Гоце Делчев, Ел-Тепе, Кирил и Методи, Минго Тодев, Неофит Рилски, Никола Попфилипов, Отец Паисий, Пирин, Симеон Молеров, Стефан Стамболов, Тодор Каблешков, Хаджи Кандит, Цар Калоян

На 25.09.2018 г. /10:30 – 13:30 ч./ –  Банско: Бъндерица, Васил Кънчов, Кир Благо Тодев, Лазар Герман, местност Забиница, Плиска, Уста Тодор, Цар Симеон, Явор

На 25.09.2018 г. /11:30 – 15:30 ч./ –  Банско: Барбара Рютинг, Братя Велеганови, Васил Друмев, Добри Чинтулов, Захари Зограф, Минго Тодев, Найден Геров, Пейо К. Яворов, Райна Княгиня, Св. Иван Рилски, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Христо Матов, Цар Калоян, Явор

На 25.09.2018 г. /11:30 – 16:00 ч./ –  Банско: Братя Велеганови, Георги Ковачев, Гладстоун, Даме Груев, Еделвайс, Захари Зограф, Минго Тодев, Пейо К. Яворов, Пирин, Тодор Каблешков, Цар Калоян

На 26.09.2018 г. /08:45 – 12:00 ч./ –  Банско: местност Шипоцко

На 26.09.2018 г. /12:45 – 16:00 ч./ –  Банско: Баньо Маринов, България, Витоша, Иван Джолев, Охрид, Тевно Езеро, Цар Борис III, Цар Самуил

На 28.09.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Банско: Байкушева Мура, Бъндерица, Граф Игнатиев, Илинден, местност Малка Ливада, Одрин, Палиго Ден, Плиска, Предел, Рила, Славянка, Стефан Караджа, Явор

Община Благоевград

На 25.09.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 26.09.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 27.09.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 28.09.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Бистрица, Общ. Благоевград: 04217. 920. 1. 70, местност Септемврийче

На 25.09.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 26.09.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 27.09.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 28.09.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Благоевград: местност Мингингова Поляна, местност Септемврийче

На 25.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 26.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 27.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 28.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Бистрица, Общ. Благоевград: 04279. 927. 30, Картала, местност Бодрост, местност Картала

На 25.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 26.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 27.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 28.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Бодрост, местност Бодрост, местност Добро Поле, местност Карталско Дере, местност Мингингова Поляна, местност Септемврийче

На 27.09.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Обнова: Ив. Вазов

На 27.09.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Покровник: Ленището

На 28.09.2018 г. /08:30 – 15:30 ч./ –  Дренково: махала Балевска

На 28.09.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Еленово, Орион

Община Гоце Делчев

На 25.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Балдево: УПИ VII-97, Кв. 9, УПИ ІІІ Кв. 14

На 25.09.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:15 – 16:30 ч./   На 26.09.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:15 – 16:30 ч./   На 28.09.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:15 – 16:30 ч./ –  Балдево

На 25.09.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:15 – 16:30 ч./   На 26.09.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:15 – 16:30 ч./   На 28.09.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:15 – 16:30 ч./ –  Баничан

На 25.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч./   На 28.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Борово, Общ. Гоце Делчев: местност Капсии, местност Пенковото, С. Борово, Село Борово, УПИ-V-183 , Кв. 30

На 25.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч./   На 28.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев: Драмски Път, местност Мочура, местност Сушица, Панаирски Ливади, Пенковото

На 25.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Баничан: Бахчите, местност Поле, Пръдлището, УПИ III, Кв. 31, УПИ-ІV-270, Кв. 28

На 25.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Брезница: 29-ти Декември, 31002, Vі, Vііі, Антон Иванов, Балийца, Барата, Бели Брег, Бело Море, Бърда, Васил Левски, Васил Петлешков, Воденицата, Генерал Ковачев, Гео Милев, Георги С. Раковски, Гоце Делчев, Дунав, Иван Вазов, Исмаил Кальор, Каменица, Керанека, Киркалица, Крали Марко, Кушията, Лозята, Македония, Масърли, местност Чарка, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Отец Паисий, Охрид, Падарката, Панайот Хитов, Папратница, Пейо К. Яворов, Пирин, Речище, Ридът, Свобода, Синища, Ситницата, Сливница, Софата, Спас Белухов-Пането, Стара Планина, Стефан Караджа, Стопански Двор, Суда, Татарка, Теофик Хаджи, Туфча, УПИ-ІV, Кв. 82, УПИ-ХVІІІ-72138, Кв. 58, Ушите, Хан Аспарух, Ходжова Поляна, Хр. Смирненски, Христо Ботев, Цар Калоян, Чала, Чарга, Чарка, Чифлика, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 25.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Буково, Общ. Гоце Делчев: Селището, УПИ- ХVІІ-164, Кв. 11, ХVІ-246, Кв. 19, Хі-99, 131, Кв. 22

На 25.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Господинци: УПИ-Хі, Кв. 1

На 25.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Корница: Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Васил Левски, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Добри Чинтулов, Драгоман, Дунав, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Иван Козарев, Иглика, Ильо Воивода, Капитан Петко Войвода, Климент Охридски, местност Кръста, Михаил Антонов, Неуточнен Адрес, Октомврийска, Орляк, Отец Паисий, Парка – УПИ-V, Кв. 30, Пирин, Рила, Родопи, Стопански Двор, Хаджи Димитър, Христо Смирненски, Цар Самуил, Шипка

На 25.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Лъжница: Ал. Стамболийски, Васил Левски, Граматиковица, Драва, Елена Лефтерова, Здравец, Ивайло, Каменика, Никола Вапцаров, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Опълченска, Патриарх Евтимий, Пирин, Прогрес, Стоян Войвода

На 25.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен

На 25.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Самоков: Тинтява

На 25.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 26.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 28.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Борово, Общ. Гоце Делчев: С. Борово, Село Борово, УПИ-V-183 , Кв. 30

На 25.09.2018 г. /09:30 – 16:30 ч./   На 26.09.2018 г. /09:30 – 16:30 ч./   На 27.09.2018 г. /09:30 – 16:30 ч./   На 28.09.2018 г. /09:30 – 16:30 ч./ –  Буково, Общ. Гоце Делчев: Селището, Хі-99, 131, Кв. 22

На 26.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч./ –  Борово, Общ. Гоце Делчев: Капсии

На 26.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч./ –  Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс Попови Ливади, Братя Миладинови, Гоце Делчев, Гранична, Димо Хаджидимов, Екзарх Антим, Илия Батаклиев, К. К. Попови Ливади, Кестените, местност Стрелбището, местност Текето, Неофит Бозвели, Панаирски Ливади, Папаз Чаир, Попови Ливади, Р-Н Манастирчето, Ръждавица, Тодор Александров, Христо Матов, Цар Калоян

На 26.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Делчево, Общ. Гоце Делчев: 020288 М. Ливадите

На 26.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Добротино: 4043, Сарп Дере

На 26.09.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Борово, Общ. Гоце Делчев: Капсии, местност Капсии, местност Пенковото, С. Борово, Село Борово, УПИ-V-183 , Кв. 30

На 26.09.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс Попови Ливади, Братя Миладинови, Гоце Делчев, Гранична, Димо Хаджидимов, Драмски Път, Екзарх Антим, Илия Батаклиев, К. К. Попови Ливади, Кестените, местност Мочура, местност Стрелбището, местност Сушица, местност Текето, Неофит Бозвели, Панаирски Ливади, Панаирски Ливади, Папаз Чаир, Пенковото, Попови Ливади, Р-Н Манастирчето, Ръждавица, Тодор Александров, Христо Матов, Цар Калоян

На 28.09.2018 г. /09:30 – 15:00 ч./ –  Гоце Делчев: Ал. Стамболийски, Алеко Константинов, Генерал Ковачев, Иларион Макариополски, Илия Дуков, Крива Паланка, Михаил Антонов, Отец Паисий, Охрид, Тодор Каблешков

Община Гърмен

На 28.09.2018 г. /09:30 – 16:30 ч./ –  Ковачевица: Кв. 23, УПИ ІV

Община Кресна

На 25.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Влахи: Драколово

На 25.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Кресна: Главен Път Е-79, Македония, местност Солунско Дере

На 25.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Ощава: 54537. 600. 31. 1, Германци, местност Русенци

На 25.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Сенокос, Общ. Симитли

На 25.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Стара Кресна: местност Кулата

На 25.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч./ –  Кресна: Александър Македонски, местност Кресненско Ханче, Ново Село

На 25.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч./ –  Крупник: извън регулацията, местност Кресненско Ханче

На 25.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч./ –  Сандански

Община Петрич

На 26.09.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 11:15 – 12:15 ч./ –  Беласица: Акация, Александър Стамболийски, Беласица, Братя Миладинови, Васил Левски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Григор Пърличев, Девети Май, Дермено, Динк Махле, До МТП Беласица, Кестен, Кокиче, Крали Марко, Марковица, местност Горни Парници, Митко Палаузов, Мраморница, Никола Некрасов, Осми Март, Паисий Хилендарски, Плиска, Поляните, Раславица, Стефан Караджа, Струмешница, Стълб От Вмрнн на Тп Беласица – 3, Стълб При Обекта, УПИ-1, Кв. 27, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Самуил, Цар Симеон, Чавдар Войвода, Яне Сандански

На 25.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 26.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 27.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 28.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Кърналово: местност Фабриката

На 25.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 26.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 27.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 28.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Битоля, Долна Джумая, Дунав, Иван Апостолов, Искър, Каймак Чалан, Капитан Никола Парапанов, Капитан Никола Парапанов, Капитан Никола Парапанов, Княз Александър Батемберг, Княз Александър Батемберг, Любен Каравелов, Марица, Места, Места, Места, Мусала, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Рокфелер, Свобода, Свобода, Серска, Серска, Серска, Скопие, Хан Аспарух, Цар Борис III, Цар Борис III, Цар Борис III, Цар Борис III, Цар Иван Шишман

На 25.09.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Атон, Атон, Бежанка, Беласица, Беласица, Варна, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Деде Агач, Зографски Манастир, Зографски Манастир, Зографски Манастир, Йордан Йовков, Йордан Йовков, Кавала, Кавала, Княз Александър Батемберг, Кочо Мавродиев, Кочо Мавродиев, Круша, местност Козлек, местност Козлек, местност Козлек, Одрин, Одрин, Одрин, Охрид, Плевен, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Родопи, Света София, Свети Георги, Свети Георги, Свети Георги, Свети Георги, Стою Хаджиев, Струмешница, УПИ Іі, Кв. 245, Цар Борис III

На 25.09.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 26.09.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Беласица

На 26.09.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Атон, Атон, Бежанка, Беласица, Беласица, Варна, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Деде Агач, Зографски Манастир, Зографски Манастир, Зографски Манастир, Йордан Йовков, Йордан Йовков, Кавала, Кавала, Княз Александър Батемберг, Кочо Мавродиев, Кочо Мавродиев, Круша, местност Козлек, местност Козлек, Одрин, Одрин, Охрид, Плевен, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Родопи, Света София, Свети Георги, Свети Георги, Свети Георги, Стою Хаджиев, Струмешница, УПИ ІІ, Кв. 245, Цар Борис III

На 26.09.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 11:15 – 12:15 ч./ –  Габрене: Акация, Александър Матрасов, Буко, Граничар, Здравец, Иван Вазов, извън регулацията, Кокиче, Комсомолска, Марена, местност Марена, местност Буко, местност Златарево, Мир, Митко Палаузов, Неуточнен Адрес, Октомври, Освобождение, Отец Паисий, Прогрес, Радецки, Родина, С. Габрене, Общ. Петрич, пи 000486, М. Осено, Стопански Двор, Струмешница, Теменуга, Тумба, УПИ 4 Кв 32, УПИ ХII-19, Кв. 5

На 26.09.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 11:15 – 12:15 ч./ –  Генерал Тодоров

На 26.09.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 11:15 – 12:15 ч./ –  Долна Крушица: Каръчкото, местност Златарево, местност Лъката

На 26.09.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 11:15 – 12:15 ч./ –  Камена: Динко

На 26.09.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 11:15 – 12:15 ч./ –  Ключ: Ал. Стамболийски, Альоша, Антон Попов, Атанас Бубакяров, Беласица, Ген. Скобелев, Гергевче, Драмчов Кайнак, Дружба, Иван Козарев, Иглика, извън регулацията, Ил. Макариоплски, Илинден, Квартал 50, Кирил и Методий, Китка, Климент Охридски, Лозен, Малчика, местност Джаловец, местност Кайнако, Млада Гвардия, Наум Охридски, Никола Вапцаров, Подгорие, Равни Ниви, Самуилова Крепост, Струмешница, Христо Смирненски, Цар Самуил, Черно Море

На 26.09.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 11:15 – 12:15 ч./ –  Коларово, Общ. Петрич: Антон Попов, Асен Златаров, Беласица, Брегалница, Бяло Море, Вела Пеева, Владимир Заимов, Възраждане, Гоце Делчев, Двадесет и Трети Септември, Драва, Еделвайс, Жданов, Иван Вазов, Ильо Войвода, Калоян, Кокиче, Крайречна, Липите, Любен Каравелов, Македония, Малчика, местност Бахчите, Местост Марковица, Митко Палаузов, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Огражден, Одрин, Октомври, Отец Паисий, Партизанска, Пейо Яворов, Песоко, Петър Берон, Пирин, Победа, Подгорие, Просвета, Първи Май, Радомир, Раковски, С. Коларово, М. Песоко, Салют, Самуилова Кпепост, Симеон Кавракиров, Странджа, Струмешница, Тодор Божиков, Христо Смирненски, Цар Борис 1-ви, Цар Самуил, Чавдарка

На 26.09.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 11:15 – 12:15 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Айдарски Даб, Атанас Лютвиев, Беласица, Бистрица, България, Джевезлъка, Иваник-Калинска Чешма, Княз Борис I, Кукуш, Любен Каравелов, Маркова Скала, Места, местност Айран Бунар, местност Бухото, местност Бяла Черква, местност Джевезлъка, местност Зиче, местност Златарево, местност Иваник, местност Иваник Каринска Чешм, местност Иловица, местност Конгоро, местност Ляшница, местност Омондрос, местност Пильови Орехи, местност Тръстен, Митрополит Герасим, Отец Паисий, Полковник Дрангов, Пощенска, Свети Георги, Хижа Беласица

На 26.09.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 11:15 – 12:15 ч./ –  Първомай, Общ. Петрич: Гоце Делчев, местност Чалтията

На 26.09.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 11:15 – 12:15 ч./ –  Самуилово, Общ. Петрич: Васил Левски, Самуилово, УПИ 1 Кв. 31, УПИ ІV-57, Кв. 18

На 26.09.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 11:15 – 12:15 ч./ –  Скрът: 9-ти Септември, Александър Стамболийски, Антон Попов, Бахчите, Беласица, Бруч, Васил Левски, Воденицата, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Ацев, Ефтим Дойчев, Лозен, Младост, Никола Й Вапцаров, Орището, Пейо К Яворов, Площицата, Първи Май, Свобода, Скрът, Скрътска Комуна, Струма, Тодор Божиков, Тумба, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Велев, Цар Самуил, Червена Звезда

На 26.09.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 11:15 – 12:15 ч./ –  Яворница: Адалберт Антонов, Васил Кънчев, Васил Левски, Георги Измирлиев, извън регулацията, Изгрев, Комсомолска, Кузман Шапкаров, Любен Каравелов, местност Прогон, местност Самълък, местност Сушилнята, Освобождение, Осогово, Панайот Волов, Пейо Яворов, Победа, Прогон, Саманлък, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 26.09.2018 г. /09:15 – 12:15 ч./ –  Беласица: Акация, Александър Стамболийски, Беласица, Георги Бенковски, Кестен, Марковица, Митко Палаузов, Никола Некрасов, Осми Март, Поляните, Струмешница, Цар Самуил

На 27.09.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Демир Хисар, Ел-Тепе, Изток, Изток, Кочо Мавродиев, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Рокфелер, Тетово

На 28.09.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: 010024, 22-ри Октомври, Атанас Лютвиев, Атанас Лютвиев, Бъкстон, България, Васил Левски, Връх Китка, Генерал Тодоров, Екзарх Йосиф, Екзарх Йосиф, Ел-Тепе, Изток, Македония, Михаил Вардев, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Рокфелер, Сандо Китанов, Сандо Китанов

На 28.09.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Струмешница

Община Разлог

На 26.09.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ –  Банско: Цар Симеон

На 25.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 26.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Баня, Общ. Разлог: Ангел Даракчиев, Баненска Буна, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Девета, Деветнадесета, извън регулацията, Осма, Тридесет и Втора, Тридесет и Трета, Тридесета, Тринадесета, Шафле Дере, Шестнадесета

На 26.09.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ –  Баня, Общ. Разлог: местност Кривосер

На 26.09.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ –  Белица, Общ. Белица: 9-ти Септември, Алекса Сачков, Бор, Борис Клементиев, Братя Миладинови, Васил и Сава Кокарешкови, Владимир Поптомов, Волгоград, Втора, Георги Андрейчин, Георги Андриянов, Георги Кирков, Георги Сачков, Гоце Делчев, Грънчар, Даме Груев, Девета, Димитър Даракчиев, Димо Хаджидимов, Единадесета, Иван Алексов, Иван Апостолов, Иван Вазов, Илинден, Кирил и Методи, Люлин, Места, местност Семково, Мусала, Народна Победа, Неуточнен Адрес, Никола Банков, Никола Вапцаров, Пейо Яворов, Пета, Полковник Иван Тричков, Първа, Равен, Радецки, Рила, Сава Стенчин, Седма, Серги Чонков, Симеон Кавракиров, Стара Планина, Трета, Тутракан, Фараонска, Христо Ботев, Христо Смирненски, Чавдар, Чаталджа, Четвърта, Шипка, Яким Цоков, Яне Сандански

На 26.09.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ –  Разлог: Баба Магдалена, Христо Ботев

На 27.09.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Белица, Общ. Белица: Алекса Сачков, Бор, Братя Миладинови, Владимир Поптомов, Георги Сачков, Гоце Делчев, Иван Алексов, Иван Апостолов, Иван Вазов, Места, Никола Банков, Никола Вапцаров, Радецки, Седма, Фараонска, Чавдар, Чаталджа, Яким Цоков

На 27.09.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Разлог: Баба Магдалена, Джинджерица, Дълга махала, Мирчо Кипрев, Младост, Саровица, Тодор Кондев/Мирчо Кипрев/, Цар Иван Асен II

Община Сандански

На 25.09.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 09:30 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Горно Спанчево;

На 25.09.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 09:30 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Пирин: местност Калугера;

На 25.09.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Бельово;  Враня;  Голешово;  Катунци: Ангел Кънчев, Асен Лагадинов, Атанас Зайков, Бачо Киро, Бельовска Комуна, Васил Левски, Вела Пеева, Георги Козепов, Георги Сава Раковски, Гоце Делчев, Гьорче Петров, Даме Груев, Иван Вазов, Кочо Честименски, Неуточнен Адрес, Никола Калъпчиев, Пейо К. Яворов, Петър Димитров, Стадиона, Стойо Хаджиев, Стоян Гущеров, Таската Врански, Юри Гагарин, Яне Сандански;  Ковачево, Общ. Сандански;  Кромидово: 038008, местност Селището, Под Черквата, Реката;  Левуново: 019012, VIII+437, Кв. 40, Банята, Беласица, Вихрен, Георги Сава Раковски, Главен Път Е-79, Гоце Делчев, Девети Май, Дружба, Иван Козарев, Изгрев, Илинден, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Кочо Лютата, Лавеле, Лозята, местност Стопански Двор, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Октомври, Орловец, Осми Март, Отец Паисий, Пирин, Победа, Стефан Караджа, Струма, Цар Самуил, Чавдарци, Черно Море, Шейново, Шипка, Яне Сандански;  Лехово;  Ново Делчево: Георги Кирков, местност Кантона, местност Киселица;  Ново Кономлади;  Ново Ходжово;  Петрово, Общ. Сандански: Алибеговица, местност Извора;  Пиперица;  Сандански: Асен Хадживасилев, Васил Кънчев, Градски Парк, Идентификатор 65334. 303. 703, Иван Рилски, местност Друма, местност Паркова Зона, Никола Вапцаров, Св. Св. Кирил и Методи, Св. Св. Козма и Дамян, Свобода, Стою Хаджиев, Тодор Паница, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Иван Асен, Цар Самуил, Чудомир Кантарджиев;  Хърсово, Общ. Сандански: Бегова Поляна;  Черешница;  Яново;

На 25.09.2018 г. /09:15 – 16:00 ч.; 09:30 – 16:00 ч./ –  Сандански: Васил Кънчев, Иван Рилски, Никола Вапцаров, Св. Св. Кирил и Методи, Св. Св. Козма и Дамян, Свобода, Стою Хаджиев, Тодор Паница, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Иван Асен, Цар Самуил;

На 26.09.2018 г. /09:45 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.09.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 28.09.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Плоски: Попина Лъка, Тремошница, Тремощница;

На 26.09.2018 г. /09:45 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.09.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 28.09.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Поленица: Димитър Благоев, Изгрев, Петър Берон, Стопанска;

На 26.09.2018 г. /09:45 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.09.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 28.09.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Вихрен;

На 26.09.2018 г. /09:45 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.09.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 28.09.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Сандански: Александър Буйнов, Ангел Ташков, Асен Златаров, Асен Хадживасилев, Баба Тонка, Банска, Бачо Киро, Башлийца, Беласица, Берово, Бистрица, Божин Димов, Борис Сарафов, Братя Миладинови, България, Вардар, Васил Кънчев, Васил Левски, Вихрен, Воден, Връх Елен, Генерал Гурко, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Казепов, Георги С Раковски, Георги Скрижовски, Горно Броди, Гоце Делчев, Григор Пърличев, Даскал Козарев, Деспод Слав, Димитър Икономов, Димитър Попгеоргиев, Димитър Талев, Димо Хаджидимов, Еделвайс, Емануил Воскидович, Захари Стоянов, Иларион Макариополски, Илинден, Ильо Войвода, Индже Войвода, Княз Александър Батенберг, Княз Борис I, Кожух, Кочо Чистименски, Крайречна, Крушево, Лагадина, Любен Каравелов, Македония, Малашевска, Мара Бунева, Мелник, Места, местност 10-ти Километър, местност Беговица, местност Мозговица, местност Попина Лъка, местност Тремошница, местност Туричка Черква, местност Хано, местност Четвърти Километър, местност Чинар Куши, Метсност 4-ти Километър, Надежда, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Карев, Огражден, Одрин, Опълченска, Осми Март, Отец Паисий, Панайот Волов, Пейо К. Яворов, Перун, Перущица, Петър Берон, Петър Сарафов, Пирин, Първи Май, Р-Н Главен Път Е-79, Р-Н Пътно Управление, Р-Н Пътя на Хидрострой, Радецки, Райна Княгиня, Родопа, Роженски Манастир, Св. Св. Кирил и Методи, Св. Св. Козма и Дамян, Свети Врач, Свети Георги, Свобода, Сердика, Серес, Синаница, Сирма Войвода, Скопие, Славчо Ковачев, Славянка, Соколова Скала, Солидарност, Солунска, Спартак, Станке Димитров, Стефан Карчев, Стефан Стамболов, Стою Хаджиев, Струга, Струма, Таската Серски, Тодор Паница, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Иван Асен, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Цар Симеон, Чудомир Кантарджиев, Шар Планина, Шейново, Шипка, Юрий Гагарин, Яне Сандански;

На 26.09.2018 г. /09:45 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 28.09.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Илинденци: Трета;

На 26.09.2018 г. /09:45 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 28.09.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Лиляново: местност Попина Лъка, местност Туричка Черква, Полатица, Попина Лъка, Попина Лъка – Лещака, Попина Лъка-Лещака, Стожа, Туричка Черква;

На 26.09.2018 г. /09:45 – 16:30 ч./ –  Сандански: Даскал Козарев, местност Беговица, местност Мозговица, Серес, Солидарност;

На 27.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Сандански: Александър Буйнов, Ангел Ташков, Асен Златаров, Асен Хадживасилев, Баба Тонка, Банска, Бачо Киро, Башлийца, Беласица, Берово, Бистрица, Божин Димов, Борис Сарафов, Братя Миладинови, България, Вардар, Васил Кънчев, Васил Левски, Вихрен, Воден, Връх Елен, Генерал Гурко, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Казепов, Георги С Раковски, Георги Скрижовски, Горно Броди, Гоце Делчев, Григор Пърличев, Даскал Козарев, Деспод Слав, Димитър Икономов, Димитър Попгеоргиев, Димитър Талев, Димо Хаджидимов, Еделвайс, Емануил Воскидович, Захари Стоянов, Иларион Макариополски, Илинден, Ильо Войвода, Индже Войвода, Княз Александър Батенберг, Княз Борис I, Кожух, Кочо Чистименски, Крайречна, Крушево, Лагадина, Любен Каравелов, Македония, Малашевска, Мара Бунева, Мелник, Места, местност 10-ти Километър, местност Беговица, местност Мозговица, местност Попина Лъка, местност Тремошница, местност Туричка Черква, местност Четвърти Километър, местност Чинар Куши, Метсност 4-ти Километър, Надежда, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Карев, Огражден, Одрин, Опълченска, Осми Март, Отец Паисий, Панайот Волов, Пейо К. Яворов, Перун, Перущица, Петър Берон, Петър Сарафов, Пирин, Първи Май, Р-Н Пътя на Хидрострой, Радецки, Райна Княгиня, Родопа, Роженски Манастир, Св. Св. Кирил и Методи, Св. Св. Козма и Дамян, Свети Врач, Свети Георги, Свобода, Сердика, Серес, Синаница, Сирма Войвода, Скопие, Славчо Ковачев, Славянка, Соколова Скала, Солидарност, Солунска, Спартак, Станке Димитров, Стефан Карчев, Стефан Стамболов, Стою Хаджиев, Струга, Струма, Таската Серски, Тодор Паница, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Иван Асен, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Цар Симеон, Чудомир Кантарджиев, Шар Планина, Шейново, Шипка, Юрий Гагарин, Яне Сандански;

На 28.09.2018 г. /09:30 – 16:30 ч./ –  Лиляново: местност Попина Лъка, местност Туричка Черква, Попина Лъка, Попина Лъка – Лещака, Попина Лъка-Лещака, Туричка Черква;

На 28.09.2018 г. /09:30 – 16:30 ч./ –  Сандански: Александър Буйнов, Ангел Ташков, Асен Златаров, Асен Хадживасилев, Баба Тонка, Банска, Бачо Киро, Башлийца, Беласица, Берово, Бистрица, Божин Димов, Борис Сарафов, Братя Миладинови, България, Вардар, Васил Кънчев, Васил Левски, Вихрен, Воден, Връх Елен, Генерал Гурко, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Казепов, Георги С Раковски, Георги Скрижовски, Горно Броди, Гоце Делчев, Григор Пърличев, Даскал Козарев, Деспод Слав, Димитър Икономов, Димитър Попгеоргиев, Димитър Талев, Димо Хаджидимов, Еделвайс, Емануил Воскидович, Захари Стоянов, Иларион Макариополски, Илинден, Ильо Войвода, Индже Войвода, Княз Александър Батенберг, Княз Борис I, Кожух, Кочо Чистименски, Крайречна, Крушево, Лагадина, Любен Каравелов, Македония, Малашевска, Мара Бунева, Мелник, Места, местност Беговица, местност Мозговица, местност Попина Лъка, местност Тремошница, местност Туричка Черква, Надежда, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Карев, Огражден, Одрин, Опълченска, Осми Март, Отец Паисий, Панайот Волов, Пейо К. Яворов, Перун, Перущица, Петър Берон, Петър Сарафов, Пирин, Първи Май, Радецки, Райна Княгиня, Родопа, Роженски Манастир, Св. Св. Кирил и Методи, Св. Св. Козма и Дамян, Свети Врач, Свети Георги, Свобода, Сердика, Серес, Синаница, Сирма Войвода, Скопие, Славчо Ковачев, Славянка, Соколова Скала, Солидарност, Солунска, Спартак, Станке Димитров, Стефан Карчев, Стефан Стамболов, Стою Хаджиев, Струга, Струма, Таската Серски, Тодор Паница, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Иван Асен, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Цар Симеон, Чудомир Кантарджиев, Шар Планина, Шейново, Шипка, Юрий Гагарин, Яне Сандански;

Община Симитли

На 25.09.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 26.09.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 27.09.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 28.09.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Градево: махала Марево

На 28.09.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Крупник: 000024 местност Реката, Александър Стамболийски, Арсо Пандурски, Беглико, Божиница / Гроздовец, Васил Коларов, Васил Левски, Влахина, Георги Димитров, Георги Трайков, Гладстон, Гоце Делчев, Граф Игнатиев, Даме Груев, Дан Колов, Димитър Ацев, Димитър Благоев, Димитър Талев, Ернст Телман, Иван Вазов, Иван Козарев, Карл Маркс, Кирил и Методий, Кокиче, Кресненско Въстание, Крупник, Лев Писарев, Ленин, М. Извор/Гроздовец, Малчика, местност Виро, местност Въчева, местност Извор/Калуцик, местност Стопански Двор, местност Текелев Шумак, Никола Парапунов, Пайсий Хилендарски, Пейо Яворов, Пирин, Промишлена Зона, Средорек, Стефан Караджа, Стефка Филипова, Текелев Шумак, Трайчо Костов, Хан Аспарух, Христо Ботев, Яне Сандански

На 28.09.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Полена: Вела Пеева, Георги Димитров, Димитър Благоев, Зеленка, Кокиче, Ленин, махала Ширината, местност Долна Сушица, местност Епрец, местност Мездрата-2, местност Училището, Победа, Потока, Роза, Руен, УПИ-V-18, Кв. 18, УПИ-Хі-58 Кв. 11, Христо Ботев, Чайка, Ширините

На 28.09.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Полена: махала Ширината

На 28.09.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Симитли: Свобода, Симитли

На 28.09.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Сушица, Общ. Симитли

На 28.09.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ –  Черниче: 9-ти Септември, Бреза, Васил Левски, Георги Димитров, Гоце Делчев, Илинден, Кирил и Методи, Ленин, М. Сухата Река, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, пи 156 Кв. 6, Пирин, Р-Н Под Гарата, Рила, Роза, Свобода, Струма, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка, Яне Сандански

Община Якоруда

На 26.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Якоруда: Айдаре, Белмекен, Бунтишка, Бърдо, Васил Априлов, Васил Левски, Витоша, Гоце Делчев, Девета, Иван Попкостов, Кирил и Методи, Кожух, Лазарец, Любен Каравелов/Ат. Хаджиянч, Пелистър, Петко Р. Славейков, Седма, Стоян Табаков, Хаджиалиш/Чавдарци/, Христо Ботев, Цар Борис III/Георги Димитр, Яворов

На 25.09.2018 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Якоруда: Алпийска, Белмекен, Бърдо, Васил Левски, Градище/Трета/, Изгрев, Никифор Филипов, Пета/Поп Филип Стоянов/, Пирин, Солун/Мустафа Кьоров/, Стара Планина, Хаджиалиш/Чавдарци/, Христо Ботев, Якорудски Бор

На 26.09.2018 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Якоруда: Белмекен, Васил Априлов, Васил Левски, Витоша, Гоце Делчев, Дванадесета, Джебре/Иван Ботушанов/, Кожух, Лазарец, местност Буковец, Мусала, Неуточнен Адрес, Освобождение, Петко Р. Славейков, Първа/Илия Колев/, Софроний, Стефан Караджа/Никола Карад, Трещеник, Цар Борис III/Георги Димитр, Черковна/9 Септември/, Яворов

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP