Димитър Бръчков
  • С над 1 млн. лв. ще се реконструират улици в селата Брезница, Буково, Корница, Господинци, Борово и Лъжница в община Гоце Делчев

Допълнителни средства над 10 млн. лв. са отпуснати на общините от област Благоевград с постановление на Министерския съвет. Средствата са отпуснати за извършване на текущи ремонти на улици, подмяна и реконструкция на водопроводи и мостови съоръжения и други приоритетни обекти за 14-те общини в областта. По бюджета на община Банско са преведени 937 950 лв. за основен ремонт на съществуващо езеро, зелени площи, парково осветление и алейна мрежа около езерото в градския парк.

Владимир Москов

С над 1 млн. лв. ще се реконструират и ще се извършват текущи ремонти на улици в селата Брезница, Буково, Корница, Господинци, Борово и Лъжница в община Гоце Делчев. Община Сатовча получава 900 000 лв. за изграждане на външни водопроводи в селата Годешево и Туховища и за ремонт на улици. Над 1 млн. лв. получава община Гърмен, от тях 700 000 лв. ще се изразходват за рехабилитация на уличната мрежа в населените места на общината, 20 000 лв. са предвидени за изграждане на детска площадка в двора на СУ „Йордан Йовков” в село Осиково. 60 000 лв. са за подмяна на централния водопровод на село Скребатно. За реконструкция на моста над р. Канина между селата Огняново и Марчево от кабинета „Борисов 3” са осигурени 80 000 лв. 158 000 лв. са отпуснати на днешното правителствено заседание за доизграждане на физкултурния салон в Обединено училище „Св. Климент Охридски” в село Дебрен. За община Хаджидимово са осигурени 400 000 лв. за благоустрояване на улици в селата Абланица, Беслен, Блатска и Теплен. По бюджета на община Якоруда са преведени 850 000 лв., като от тях 750 000 лв. са предвидени за пътя Конарско – Бел камен и 100 000 лв. за реконструкция на площад и градска градина. Община Петрич получава 1 млн. лв. за изграждане на социален комплекс за хора с увреждания. 1 млн. лв. получава община Симитли за ремонт на улици в съставните села на общината. В постановлението на Министерския съвет са предвидени 580 000 лв. за община Струмяни, с които да се изгради нов водопровод, канал и асфалтиране в село Микрево.