10 771 432 лева е Бюджет 2019 на община Симитли. Финансовата рамка бе приета на заседание на Общинския съвет с пълно мнозинство. Нито един въздържал се или против нямаше на заседанието, което показва единството на Общински съвет-Симитли. На редовното заседание присъства кметът на община Симитли Апостол Апостолов, кметове на кметства на селата в общината, директори на детските градини и училищата. Приоритет на общинското ръководство в разходването на средствата през тази година ще бъде подобряването на инфраструктурата в общината. Главните инвестиции ще бъдат насочени в селата на общината.