Обществените възпитатели Мария Костадинова и Лина Пъргова посетиха учениците от 1-ви „а” и 1-ви „б” клас на ОУ „Никола Парапунов“ в Разлог. Срещата е по идея на местната и училищната Комисия за борба с противообществените прояви.  Часът на класа протече под мотото “Аз съм различен, ти си различен, но това не е пречка да играем”.

Чрез презентация, интерактивни игри, беседа и разговори първокласниците се убедиха, че различията между хората не могат да бъдат пречка за тяхното общуване. Не по-малко интересен бе и часът на класа за седмокласниците. Инспектор Тинчев от Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” изнесе презентация на тема “Недопускане на пожари през отоплителния сезон”. Учениците се запознаха с причините за възникване на пожари, мерките за безопасност и видовете пожарогасители.