Ученици облякоха тоги и влязоха в ролята на съдии.
  • Прокурор Мариана Сиракова и прокурорски помощник Мариела Борисова запознаха гостите си с всеки етап от съдебния процес

 

В Окръжен съд-Кюстендил се проведе традиционният Ден на отворените врати. На инициативата, която е насочена основно към младите хора, откликнаха много ученици, както и най-малките чаровни представители на детска градина. Началото бе поставено от дечицата от ОДЗ “Слънце”, които с нескрит интерес пристъпиха в Съдебната палата, влязоха в съдебна зала и задаваха много точни и смислени въпроси. След тях на посещение дойдоха учениците от 5-и „б” клас на 1-во ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил с тяхната класна ръководителка г-жа Миленкова.

Първите гости – дечицата от ОДЗ “Слънце”

Огромен интерес предизвика възможността да посетят арестантските помещения в Съдебната палата. В зала №4 на Окръжния съд съдия Росица Савова – зам. административен ръководител на съда, запозна учениците с естеството на работа в съдебната система, разясни им кои са участниците в съдебния процес, както и как протича, отговори на множество въпроси на учениците, които с нескрито любопитство искаха да научат какво се случва в съдебната зала. Нескрито възхищение предизвика в съдия Савова въпросът за това дали Окръжният съд разглежда дела от облигационното право. Накрая всички желаещи имаха възможността да се снимат с тоги и да седнат на съдийската банка.

В зала №4 на Окръжен съд – Кюстендил беше проведен и симулативен процес с участието на ученици от ЕГ “Д-р Петър Берон”, която е партньор на Окръжен съд – Кюстендил и на Окръжна прокуратура – Кюстендил в образователната програма “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.

Прокурор Мариана Сиракова и прокурорски помощник Мариела Борисова обясняваха всеки етап от съдебния процес.

Пред пълна зала от ученици, водени от г-жа Вучкова – заместник-директор, и представители на медиите, част от тях влязоха в ролята на съдии, прокурор, адвокат, подсъдим и други участници в съдебен процес, облякоха тоги и пресъздадоха реален казус, взет от делата на Районен съд – Кюстендил за лице, шофирало автомобил след употреба на наркотични вещества. В хода на процеса на учениците активно помагаха младши съдия Симона Навущанова и съдебен помощник Ралица Костадинова, както и прокурор Мариана Сиракова и прокурорски помощник Мариела Борисова от Окръжна прокуратура – Кюстендил, които им обясняваха всеки етап от съдебния процес. Младите магистрати, след съвещание в съвещателната стая, „увеличиха“ реалната присъда по делото на РС – Кюстендил и я прочетоха в залата. На всички присъстващи бяха раздадени удостоверения за участие в образователната програма на ВСС и МОН, екземпляр от Конституцията на Република България, осигурен от ВСС, и информационни брошури.

В зала №4 на Окръжен съд-Кюстендил бе проведен симулативен процес с участието на ученици.

През целия ден за всички посетители на Съдебната палата бяха на разположение информационни материали.

С всяка изминала година инициативата “Ден на отворените врати” набира популярност и расте броят на желаещите да се включат в нея. Така освен целта да се повиши правната култура на хората, инициативата спомага и за професионалното ориентиране на младите хора.