• Запазват се вече договорените два дни повече отпуск

  • Модернизират се кабинети в две училища

 

За втори път в Разлог бе подписан Колективен трудов договор за сферата на образованието. Проведени са дискусии между работодателите на учебните институции и СБУ – Разлог по предложения и допълнителни споразумения, подписани в отрасловия КТД за системата на предучилищното и училищното образование (подписан на 11.06.2018 г.) за всички, работещи в сферата на образованието в община Разлог.

На ниво община бе договорено увеличаване на минималните размери на средствата за представително и работно облекло за работещите в сферата на образованието. Запазват се вече договорените два дни повече отпуск за педагогически и непедагогически персонал, единият от които ще бъде ползван на 25 май. Договорена бе и бъдеща съвместна работа между общината и учебните институции за образователни и културни проекти. В момента в две от учебните заведения се разработват проекти за модерно оборудване на кабинети по дисциплини с приоритетно значение. В СУ „Братя Каназиреви“ – кабинет по биология и здравно образование и в ОУ „Никола Парапунов“ – езиков кабинет. Подписаният КТД на общинско ниво бе подкрепен и от членовете на КТ „Подкрепа“. „Вярвяме, че и занапред нашата съвместна дейност между общински власти, работодатели и членове на СБУ ще продължи успешно и коректно“, сподели Росица Тумбева, председател на ОбКС на СБУ-Разлог.
КДТ бе подписан от кмета на община Разлог инж. Красимир Герчев, от началника на РУО Ивайло Златанов, от председателя на СРСНПБ за Разлог Костадин Кулин, както и от председателите на двата синдикта.