Училището в Стефаново е строено заедно с читалището.
  • Кметът на Стефаново: Учил съм там преди 40 години, нямаше клас под 30 деца, часовете започваха с физзарядка…

 

Живот отново ще закипи в бившето училище на радомирското село Стефаново. Училищният звън и детска глъчка обаче ще бъдат заменени от рибовъдни басейни и офиси. Това става възможно с решение на РИОСВ-Перник, която дава зелена светлина на инвестиционно намерение за изграждане на рибовъдно стопанство. ОВОС няма да се извършва и строителните дейности могат да стартират. Инвеститор е фирма „Елпром Трафо-Си” със седалище в село Кондофрей. Едноличен собственик на капитала от 5000 лв. във фирмата е Борислав Николов според Търговския регистър. Управител е Емилия Лекова. Предметът на дейност на фирмата е в доста широк диапазон – от производство на ел. табла до дървообработване, туризъм и транспортна дейност.

Намерението е след реконструкция бившите училище и център за трудово обучение в Стефаново да се обособят в обект за отглеждане на аквакултури. Теренът, в който е разположен обектът, представлява УПИ 3 с площ 8826 кв.м и разгъната застроена площ 1217 кв.м и допълнително изграждане на 360 кв.м закрити водни площи и 80 кв.м бивша работилница. Рибовъдното стопанство ще се състои от 2 риболюпилни за пъстърви и есетри и от 30 до 50 рибовъдни басейни, където ще се осъществяват дейности по отглеждането на зарибителен материал. В инвестиционното предложение е посочено, че при храненето и отглеждането на рибите е предвидено да се използват съвременни технологии. Захранването с вода за питейно-битови нужди ще става от водопроводната мрежа на населеното място. Водовземането за рибовъдните басейни ще се извършва от притока на река Арката и язовир „Стефаново”, като общото количество използвана вода ще бъде 20-30 литра в секунда. Третият етаж на бившето училище ще се използва за складови помещения. Вторият етаж – за офиси и съхранение на рибен инвентар, а на първия етаж ще се обособи пространство за дежурните рибовъди, за съхранение на фуражи и др. Според екоинспекторите имотът не попада в границите на защитени територии, а инвестицията няма да окаже негативно влияние върху природата. В РИОСВ няма депозирани възражения върху инвестиционното намерение.

Ученици през 70-те години на миналия век в село Стефаново. Снимка: Държавен архив-Перник

В района на бившето училище вече се работи по стопанството за аквакултури, теренът се разчиства, каза кметът на радомирското село Веселин Василев. По думите му школото е построено към 1963 г. заедно с читалището. Към 2001 г. учениците в него стават кът и то е закрито 2001-2002. „Постепенно хората започнаха да се изселват от Стефаново към градовете и училището бе закрито заради недостиг на деца. Тези, които останаха в Стефаново, трябваше да пътуват до съседното село Друган, но и там учебното заведение впоследствие беше затворено. В момента на територията на Радомирска община функционират училища в селата Гълъбник, Дрен и Извор”, информира Василев. По думите му преди 10-12 години училището в Стефаново е било купено от бизнесмен, също с цел да се отглеждат риби и змиорки, но идеята пропада. Бизнесменът не се грижил за сградата, тя започнала постепенно да се руши и пустее. „Сегашният собственик е купил сградата от банката. Теренът е 13 дка с дворното място. В момента той гледа риби под наем в Долни Раковец и иска да премести бизнеса си тук.

Такова училище като в Стефаново нямаше нито в Пернишко, нито в Дупнишко – на 3 етажа, с детска градина. Учих в него преди 40 години. Може ли да си представите, че по това време паралелките бяха с над 30 деца и в Стефаново идваха да се учат от Червена могила, Кондофрей, Долни Раковец… Децата се обучаваха до 8-и клас, сутрин часовете задължително започваха с физзарядка.

Сега нещата се промениха доста, но по-добре да се създава, да се прави, отколкото да се руши. Това бизнес начинание е добре дошло за раздвижването не само на Стефаново, но и на цялата Радомирска община”, разказа още кметът Веселин Василев.