Търговецът ще носи отговорност, ако в рамките на 2 г. от момента, в който потребителят е получил продукта, се появи дефект. Това е записано в нови правила за по-добра защита на потребителите, ако пазаруват в интернет, в традиционен магазин, както и когато изтеглят музика или игри, бяха одобрени от Европарламента.

Потребители, които купуват стоки с вградени цифрови елементи като например „интелигентни“ хладилници, смартфони и телевизори или смарт часовници, пък ще имат право да получат необходимите актуализации на дигиталните елементи по време на „период от време, който потребителят може разумно да очаква“, въз основа на вида и предназначението на стоките и цифровите елементи.

Държавите – членки на ЕС, обаче ще имат право да въведат или да запазят по-дълъг гаранционен срок в своите национални закони, за да запазят същото ниво на защита на потребителите, вече съществуващо в съответните страни. Срокът за обръщане на тежестта на доказване ще бъде една година в полза на потребителите. Но всяка страна ще има право да удължи този срок до две години, решиха още евродепутатите, пише „Монитор”.