Ръководителят на проекта Даниела Георгиева и нейните ученици

Ученици от Пето основно училище „Христо Ботев“-Кюстендил се заеха с интересната задача да подготвят, преработят и опаковат храни за астронавти. На базата на традиционни български и испански методи екипът разработи методи за подготовка и съхранение чрез въвеждане на нови технологии, които включват различни начини за сушене на храна. За целта са сформирани два екипа от българска и испанска страна, които ще представят съвместния си проект на Международния фестивал „Наука на сцената“ в Португалия през месец октомври 2019 г.

Българският екип подготвя, преработва и опакова храни за астронавти.

„Проектът ще бъде представен пред 450 преподаватели от училища и институти от 30 европейски държави и е първият български проект, разработен и реализиран с представители на друга европейска държава, представен на международния фестивал“, обявиха със задоволство от учебното заведение.

Пето ОУ „Христо Ботев“-град Кюстендил е сред първите иновативни училища в България, като вече 2 години успешно се прилагат иновативни методи на преподаване и интерактивни подходи в обучението. Насърчава се развитието на обучението по науки в училище, интересът и изследователските компетентности на учениците. „Най-важното при нас е изследователският подход в обучението“, обяви началният учител и ръководител на проекта Даниела Георгиева.