Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 30.04-03.05.2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Община Белица

На 08.05.2019 г. /08:30 – 13:30 ч./ –  Горно Краище

Община Благоевград

На 08.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград:  04279.601.133, Алея на Здравето, Антим I, Аргир Манасиев, Борис Сарафов, Данаил Крапчев, Димитър Йосифов, Дъбравска, Запад, Иван Михайлов, К. и Никола Хайдукови, местност Бачиново, Николай Петрини, Петър Стоянов, ПИ №04279.601.426, УПИ X, Кв.192, Родолюбие, Св. Димитър Солунски, Славянска, Сотир Атанасов, Стефан Стамболов, Христо Силянов, Христо Чернопеев

На 07.05.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./   На 08.05.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./   На 09.05.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./   На 10.05.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ –  Българчево:  местност Змиярски Рид, местност Реката-Корията, местност Реката-Присоето, Турски Гробища, УПИ I-110, Кв.5

На 07.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград:  04279.601.133, Бадемите, Борис Сарафов, Дъбравска, Запад, Иван Михайлов, К. и Никола Хайдукови, Мелник, Николай Петрини, ПИ №04279.601.426, УПИ X, Кв.192, ПИ №04279.607.24, Родолюбие, Св. Димитър Солунски, Славянска, Сотир Атанасов, Стефан Стамболов, Трети Март, Христо Чернопеев

На 07.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 09.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 10.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Падеш:  Бреза, Падеш, УПИ I-219, Кв.17

На 07.05.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Благоевград:  Антон Страшимиров, Антон Чехов, Бистрица, Борис Сарафов, Броди, Дъбравска, Евтим Драганов, Еленово, Запад, Зеленка, Иван Гарванов, Иван Михайлов, Изгрев, К. и Никола Хайдукови, Малешево, Марица, Мир, Никола Вапцаров, Обел, Орбита, Пейо К.Яворов, ПИ №04279.609.29, ПИ №04279.609.31, Преспа, Сотир Атанасов, УПИ V-3949, Кв.187а, ПИ №04279.608.520

На 07.05.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 09.05.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 10.05.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград:  Ален Мак, Арсений Костенцев, Асен Итов, Бистрица, Братя Иванови, Братя Иванови, Братя Иванови, Братя Миладинови, Братя Миладинови, Броди, Васил Левски, Васил Мечкуевски, Владо Черноземски, Владо Черноземски, Гемеджиите, Георги Попов, Д-Р Христо Татарчев, Д-Р Христо Татарчев, Иван Михайлов, Илинден, Илинден, Илинден, Илинден, Искър, Крали Марко, Крали Марко, Крушево, Люляк, Майор Стефан Иванов, Мара Бунева, Марица, Менча Кърничева, Менча Кърничева, местност Под Черквата, местност Река Бистрица, местност Река Струма, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Пере Тошев, Петко Д.Петков, Петър Зографски, Полк.Кирил Чамишки, Полковник Димов, Радовиш, Св.Св. Кирил и Методий, Св.Св. Кирил и Методий, Стефан Стамболов, Струмско Център, Тодор Александров, Тодор Александров, Тодор Александров, Тодор Александров, УПИ-III, Кв.117, Инд.№04279.612, Цар Иван Шишман, Цар Симеон, Яне Сандански

На 07.05.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 09.05.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 10.05.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Горно Хърсово:  Горни Валог, махала Буровци, махала Горни Двояци, махала Долни Двояци, махала Мъртвако, махала Панчовци, махала Пържово, махала Стойковци, махала Тачовци, махала Шоповци, Ровината

На 08.05.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Благоевград:  Антон Страшимиров, Баларбаши, Броди, Евтим Драганов, Еленово, Запад, Зеленка, Иван Гарванов, Иван Михайлов, Малешево, Марица, местност Баларбаши, Мир, Обел, Орбита, Пейо К.Яворов, ПИ №04279.609.29, ПИ №04279.609.31, УПИ V-3949, Кв.187а, ПИ №04279.608.520

На 09.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград:  04279.601.133, Баларбаши, Запад, Иван Михайлов, местност Баларбаши, Николай Петрини, ПИ №04279.601.426, УПИ X, Кв.192, Св. Димитър Солунски, Славянска, Стефан Стамболов, Цар Борис I

На 09.05.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Благоевград:  04279.604.62, Ангел Кънчев, Антон Страшимиров, Баларбаши, Бор, Броди, Евтим Драганов, Еленово, Запад, Зеленка, Иван Гарванов, Иван Михайлов, Малешево, Марица, местност Баларбаши, Мир, Обел, Орбита, Пейо К.Яворов, Петко Р.Славейков, ПИ №04279.604.154, ПИ №04279.609.29, ПИ №04279.609.31, Стефан Стамболов, Трети Март, УПИ V-3949, Кв.187а, ПИ №04279.608.520

На 10.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград:  04279.601.133, Ангел Кънчев, Бор, Запад, Иван Михайлов, Николай Петрини, ПИ №04279.601.426, УПИ X, Кв.192, Сапунджи Дере, Св. Димитър Солунски, Славянска, Стефан Стамболов, Стефан Стамболов

На 10.05.2019 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Благоевград:  Антон Страшимиров, Евтим Драганов, Зеленка, Иван Гарванов, Иван Михайлов, Малешево, Мир, Обел, Орбита, Петър Ичев, Стефан Стамболов, Трети Март, УПИ V-3949, Кв.187а, ПИ №04279.608.520, Цанко Церковски

Община Гоце Делчев

На 07.05.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч./ –  Балдево

На 07.05.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:00 – 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч./ –  Баничан

На 07.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Балдево:  УПИ VII-97, Кв.9, УПИ ІІІ Кв.14

На 07.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Баничан:  Бахчите, местност Поле, Пръдлището, УПИ III, Кв.31, УПИ-ІV-270, Кв. 28

На 07.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Борово, Общ. Гоце Делчев:  Балтовици, Капсии, местност Капсии, местност Пенковото, Пи-18021, М. Мантара, С.Борово, Село Борово, УПИ-V-183 , Кв. 30

На 07.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Брезница:  29-ти Декември, 31002, Vі, Vііі, Антон Иванов, Балийца, Барата, Бели Брег, Бело Море, Бърда, Васил Левски, Васил Петлешков, Воденицата, Генерал Ковачев, Гео Милев, Георги С.Раковски, Гоце Делчев, Дунав, Иван Вазов, Исмаил Кальор, Каменица, Кв. 84, Керанека, Киркалица, Крали Марко, Кушията, Лозята, Македония, Масърли, местност Чарка, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Отец Паисий, Охрид, Падарката, Панайот Хитов, Папратница, Пейо К.Яворов, Пирин, Промишлена, Речище, Ридът, Свобода, Синища, Ситницата, Сливница, Софата, Спас Белухов-Пането, Стара Планина, Стефан Караджа, Стопански Двор, Суда, Татарка, Теофик Хаджи, Туфча, УПИ II-682, Кв.49, УПИ-ІV, Кв.82, УПИ-ХVІІІ-72138, Кв. 58, Ушите, Хан Аспарух, Ходжова Поляна, Хр.Смирненски, Христо Ботев, Цар Калоян, Чала, Чарга, Чарка, Чифлика, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 07.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Буково, Общ. Гоце Делчев:  Селището, УПИ- ХVІІ-164, Кв.11, ХVІ-246, Кв.19, Хі-99, 131, Кв.22

На 07.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Господинци:  УПИ-ХІ, Кв.1

На 07.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Гоце Делчев:  Драмски Път, местност Мочура, местност Сушица, Панаирски Ливади, Пенковото

На 07.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Корница:  Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Асен Лагадинов, Бузлуджа, Вардар, Васил Левски, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Димитър Талев, Добри Чинтулов, Драгоман, Дунав, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Иван Козарев, Иглика, Ильо Воивода, Капитан Петко Войвода, Климент Охридски, Кръста, местност Кръста, Михаил Антонов, Неуточнен Адрес, Октомврийска, Орляк, Отец Паисий, Парка – УПИ-V, Кв.30, Петър Берон, Пирин, Рила, Родопи, Стопански Двор, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Черно Море, Шипка

На 07.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Кремен, Общ. Банско

На 07.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Лъжница:  029005, Ал.Стамболийски, Атанас Тешовски, Васил Левски, Горна Бара, Граматиковица, Драва, Елена Лефтерова, Здравец, Ивайло, Каменика, Лъжница, местност Дъбето, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Опълченска, Ореляк, Партизани, Патриарх Евтимий, Пирин, Прогрес, Родопи, Сергей Румянцев, Стопански Двор, Стоян Войвода, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 07.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Самоков:  Тинтява

На 07.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен

На 07.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Баничан:  Бахчите, Бензиностанция Лукойл и Района Около Нея, Пръдлището, УПИ III, Кв.31, УПИ-ІV-270, Кв. 28

На 07.05.2019 г. /09:30 – 14:00 ч./ –  Гоце Делчев:  Ал.Стамболийски, Алеко Константинов, Васил Левски, Генерал Ковачев, Илия Дуков, Крива Паланка, Михаил Антонов, Отец Паисий, Охрид, Тодор Каблешков

На 08.05.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Лъжница:  Ал.Стамболийски, Атанас Тешовски, Васил Левски, Елена Лефтерова, Ивайло, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Опълченска, Прогрес, Стопански Двор, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 08.05.2019 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Баничан:  Бахчите, Пръдлището, УПИ III, Кв.31, УПИ-ІV-270, Кв. 28

На 08.05.2019 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Борово, Общ. Гоце Делчев:  Балтовици, Капсии, местност Капсии, местност Пенковото, С.Борово, Село Борово, УПИ-V-183 , Кв. 30

На 08.05.2019 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:  местност Мочура, местност Сушица, Панаирски Ливади, Пенковото

На 10.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Корница:  Владимир Поптомов, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Драгоман, Здравец, Октомврийска, Отец Паисий, Рила, Цар Самуил, Шипка

Община Гърмен

На 08.05.2019 г. /09:30 – 14:00 ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен:  Горно Грамаде, Двадесет и Първа, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Димитър Кемалов, Единадесета, Еловица, Иван Вазов, Кьосе Баир, местност Стопански Двор, Неуточнен Адрес, Пета, Ст 46 Кл Б Тп Огняново 2, Трета, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Седма, Тринадесета, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста

Община Петрич

На 07.05.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 08.05.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 09.05.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 10.05.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:  Александър Унев, Атанас Маджаров, Бистрица, Екзарх Йосиф, Иван Тасушев, Илинден, Княз Борис I, Мануш Георгиев, Маркова Скала, местност Реката, Орището, Орфано, Отец Паисий, Перманик, Полковник Дрангов

На 07.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Беласица:  Акация, Беласица, Братя Миладинови, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Григор Пърличев, До Мтп Беласица, Кокиче, Осми Март, Паисий Хилендарски, Раславица, Стълб От Вмрнн на Тп Беласица – 3, Стълб При Обекта

На 07.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Долна Крушица:  Каръчкото

На 07.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Долна Рибница

На 07.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Коларово, Общ. Петрич:  Антон Попов, Асен Златаров, Беласица, Беласица, Брегалница, Владимир Заимов, Възраждане, Гранит, Еделвайс, Жданов, Калоян, Крайречна, Липите, Любен Каравелов, Малчика, Огражден, Октомври, Октомври, Партизанска, Пейо Яворов, Пирин, Подгорие, Просвета, Радомир, Симеон Кавракиров, Тодор Божиков, Христо Смирненски, Цар Самуил

На 07.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:  56126.601.23, Битоля, Битоля, България, Георги Урумов, Георги Урумов, Д-Р Асен Златаров, Дунав, Ильо Войвода, Искър, Капитан Никола Парапанов, Княз Александър Батемберг, Кожух, Места, местност Бухото, Мусала, Никола Вапцаров, Огражден, Осогово, Охрид, Пейо Яворов, Петър Берон, Петър Берон, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Поп Богомил, Самуилова Крепост, Свети Климент Охридски, Свобода, Серска, Скопие, Солунска, Стадионска, Стара Планина, Стопански Двор, Струма, Тодор Александров, Тодор Александров, УПИ Хііі-3694, Кв.312, УПИ ХХ Кв.314, Хііі, Хан Аспарух, Христо Чернопеев, Христо Чернопеев, Христо Чернопеевф ПИ 56126.601.4787, Цар Борис III, Цар Борис III, Цар Иван Шишман

На 07.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Първомай, Общ. Петрич:  Антон Попов, Беласица, Вардар, Георги Измерлиев, Гоце Делчев, Мануш Войвода, Маркови Кладенци, местност Бунаро, Младост, Отец Паисий, Пирин, Русия, Салиица, Самуилова Крепост, Хоризонт, Цар Самуил, Яне Сандански

На 07.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.05.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Яворница:  Победа

На 07.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 09.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 10.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:  010024, 22-ри Октомври, 28-ми Октомври, Атанас Лютвиев, България, България, България, Васил Кънчев, Васил Левски, Васил Левски, Вит, Даме Груев, Екзарх Йосиф, Екзарх Йосиф, Калабак, Кочо Мавродиев, Македония, местност Иловица, Михаил Вардев, Михаил Вардев, Патриарх Евтимий, Петко Р.Славейков, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Рокфелер, Сандо Китанов, Стою Хаджиев, Цар Симеон, Яне Сандански, Янтра

На 07.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 09.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 10.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Струмешница

Община Разлог

На 08.05.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 08:45 – 12:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Баня, Общ. Разлог:  местност Кривосер

На 08.05.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Банско:  Цар Симеон

На 08.05.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Белица, Общ. Белица:  9-ти Септември, Алекса Сачков, Бор, Борис Клементиев, Братя Миладинови, Васил и Сава Кокарешкови, Владимир Поптомов, Волгоград, Втора, Георги Андрейчин, Георги Андриянов, Георги Кирков, Георги Сачков, Гоце Делчев, Грънчар, Даме Груев, Девета, Димитър Даракчиев, Димо Хаджидимов, Единадесета, Иван Алексов, Иван Апостолов, Иван Вазов, Илинден, Кирил и Методи, Люлин, Места, местност Андрианов Чарк, местност Семково, Митко Саев, Мусала, Народна Победа, Неуточнен Адрес, Никола Банков, Никола Вапцаров, Осма, Пейо Яворов, Пета, ПИ 3504.403, Полковник Иван Тричков, Първа, Р-Н Стопански Двор, Равен, Радецки, Рила, Сава Стенчин, Седма, Серги Чонков, Симеон Кавракиров, Стара Планина, Трета, Тутракан, Фараонска, Христо Ботев, Христо Смирненски, Чавдар, Чаталджа, Четвърта, Шеста, Шипка, Яким Цоков, Яне Сандански

На 08.05.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Разлог:  Баба Магдалена, Братя Каназиреви, Христо Ботев

На 08.05.2019 г. /11:30 – 16:15 ч./ –  Горно Драглище:  Двадесет и Втора, Петнадесета

На 08.05.2019 г. /11:30 – 16:15 ч./ –  Добърско

Община Сандански

На 07.05.2019 г. /08:30 – 15:45 ч./   На 08.05.2019 г. /08:30 – 15:45 ч./   На 09.05.2019 г. /08:30 – 15:45 ч./   На 10.05.2019 г. /08:30 – 15:45 ч./ –  Поленица:  Вихрен, Георги Димитров, Гоце Делчев, Гушевица, Димитър Благоев, Изгрев, Илия Минев, Македония, Пирин, Рила, Х-77, Кв.8, Яне Сандански

Община Сатовча

На 09.05.2019 г. /09:00 – 14:30 ч./ –  Годешево:  Бистрица, Гранит, Граничарска, Марица, Неуточнен Адрес, Никола Парапунов, Огоста, Пирин, Рила, Стара Планина

На 09.05.2019 г. /11:30 – 16:30 ч./ –  Слащен:  Вергил Ваклинов, Георги С. Раковски, Демокрация, Здравец, Иван Вазов, Йордан Йовков, Лилия, Места, Неуточнен Адрес, Освобождение, Римски Мостове, Стопански Двор, Цар Симеон, Чичова Бърчина

Община Симитли

На 07.05.2019 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Крупник:  Божиница / Гроздовец, Граф Игнатиев, Димитър Ацев, Ернст Телман, Иван Вазов, Карл Маркс, Ленин, М.Извор/Гроздовец, Никола Парапунов, Пайсий Хилендарски, Пейо Яворов, Стефан Караджа, Трайчо Костов, УПИ X-544, Кв.45

На 07.05.2019 г. /09:30 – 14:30 ч./ –  Симитли:  000866, Георги Димитров, Герена, Здравец, Комсомолска, Лале, Малина, Октомврийска, Симитли, Стара Планина, Ямбол

На 07.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 09.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 10.05.2019 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Симитли:  Іі-760 Кв. 53, Любен Каравелов, Ораново, Партизанска, Пирин, Предел, Преспа, Симитли

На 07.05.2019 г. /08:30 – 12:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 09.05.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 10.05.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Симитли:  Беласица, Георги Димитров, Гоце Делчев, Илинден, махала Чубан Дере, Октомврийска, Пейо К Яворов, Плиска, Рила, Родопи, Свобода, Симитли, Трети Март, УПИ-Ііі-1466 Кв.51, Шипка

Община Хаджидимово

На 09.05.2019 г. /09:45 – 15:00 ч./ –  Гайтаниново

Община Якоруда

На 08.05.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Белица, Общ. Белица:  9-ти Септември, Алекса Сачков, Васил и Сава Кокарешкови, Владимир Поптомов, Георги Андрейчин, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, Иван Алексов, Иван Апостолов, Иван Вазов, местност Андрианов Чарк, местност Бучин Дол, местност Семково, Митко Саев, Никола Вапцаров, Осма, Полковник Иван Тричков, Р-Н Стопански Двор, Равен, Чавдар, Шеста

На 08.05.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Дагоново

На 08.05.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Елешница, Общ. Разлог:  Безименна

На 08.05.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Краище, Общ. Белица:  Втора, Двадесет и Първа, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Извън Регулацията, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Тринадесета, Христо Ботев, Четирнадесета, Шеста, Шестнадесета

На 08.05.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Юруково:  029014 и 029015, Масив 29 Поквс, местност Каменако, местност Камено

На 08.05.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Якоруда:  Богдан Войвода, Цар Борис III/Георги Димитров, Яворов, Якорущица

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP