Изложба, посветена на 140 години Народно читалище „Слънце-1879“, бе откриха официално в Историческия музей на Ихтиман. Всеки, който желае, може да разгледа изложбата в музея и да се запознае с историята на читалището, което е създадено през 1879 година от даскал Цветко Панев. Създадено като дружество от 20 членове, председател Цветко Панев и касиер Ване Георгиев, читалището е била наречено „Свестяване“.
През 1925 година председател става Йордан Кошев, а името на читалището от „Свестяване“ се променя на „Слънце-1879“. Постепенно започват да се появяват вечеринки, а читалищната дейност се разраства. По предложение на Методи Кошев, брат на Йордан Кошев, се взема решение да бъде създадена сграда на читалището. Купуват се киномашини, появява се и театърът. Появяват се много награди и медали, а с указ на Народното събрание НЧ „Слънце-1879“ е наградено с орден „Кирил и Методий“ първа степен и е обявено за образцово народно читалище.