Бюлетините за евровота пристигнаха в Областна администрация – Кюстендил.

В Областна администрация-Кюстендил пристигнаха отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за Европейски парламент на 26 май 2019 г.

132 000 са получените бюлетини за област Кюстендил, което е с 10% повече от броя на избирателите в областта. Те се получават централизирано от БНБ и техни подизпълнители. Предаването на бюлетините от територията на печатницата се извърши чрез упълномощени представители на Областна управа, на РИК и под контрола на Министерството на финансите. Транспортирането им се извърши под строгия контрол на органите на МВР.

Бюлетините ще се съхраняват в определени от областния управител помещения, запечатани с ленти, които са подписани от всички членове на РИК. Те ще се съхраняват до предаването им на общинските администрации в област Кюстендил. Дейностите по охрана при съхранението се извършват от МВР.