Зам.-кметът Олга Китанова направи разяснения за финансовото състояние на общината в момента.
  • Общината тегли половин милион кредит за плащания по проекти

 

Деца от ромски произход в Дупница ще могат да ползват безплатен транспорт до училища и учебни пособия и материали. Възможност за това дава Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства и План за реализирането й, която бе приета на заседанието на Общинския съвет в петък. С приемането на документа общината получава възможността да кандидатства за финансиране по национална програма на Министерството на образованието и науката (МОН) за подпомагане на общини за реализиране на образователна десегрегация за осигуряване на превоза и учебните помагала. Общината ще участва в бъдещия проект с 10% съфинансиране. Целта на стратегията е десегрегация, обхващане и задържане на децата от етническите малцинства, които да бъдат равномерно разпределени в училищата и детските градини.

Общинският съвет прие стратегия за десегрегация на учебните заведения.

Както е известно, в резултат на демографската криза и икономическата миграция във и извън страната в Дупница бяха сегрегирани едно училище – ОУ „Христаки Павлович”, и част от Целодневна детска градина „Зора” – двете групи в бившата 11-а детска градина в кв. „Таушаница”. Две училища – ОУ „Неофит Рилски” и СУ „Св. Климент Охридски”, са заплашени от вторична сегрегация заради увеличения процент ромски деца в тях и нежеланието на българските деца да учат в смесени паралелки. Стана ясно, че стратегията е изготвена от началника на отдел „Образование” Тодор Петков. Разбра се още, че Петков е подложен на натиск от училищата във връзка със записването на ромски деца. Експертът бе похвален от съветника от ОДБ и председател на Икономическата комисия Костадин Костадинов за това, че “стои твърдо и не се поддава на натиск” при изготвянето на стратегията. “Имам информация за брожения в училищата относно приема в първи клас”, заяви Костадинов. Съветникът подчерта, че заради липсата на координация от страна на Общинския съвет 20 ромски деца, подлежащи на прием в първи клас, са останали извън училищата.

Костадин Костадинов

Кметът Методи Чимев също посочи, че във връзка с приема на ученици има огромен натиск. Градоначалникът припомни, че училищата са приели споразумение за начина на прием, направено е разпределение по райони на бъдещите първокласници. Кметът посочи, че при записването на деца от малцинствата е започнало „хитруване” от страна на ръководствата на учебните заведения. Че родители негодуват заради записването на ромски деца в училищата, които също трябва да се образоват. В ОУ “Евлоги Георгиев” родители организират петиция срещу мен, каза Чимев и поясни, че протестът е заради това, че от общината не позволили да се сформира трета паралелка първи клас. Градоначалникът определи това като “тарикатски подход – някой друг да е виновен”.

Д-р Пламен Соколов бе недоволен, че в разработването на стратегията не е участвал ресорният зам.-кмет Крум Милев. Георги Пехливански от БСП изтъкна, че не само ромите, но и много българи изнемогват, но си пращат децата на училище. Стратегията беше подкрепена от 27 съветници. „Против” гласуваха Иван Раков от ОДБ, социалистът Златко Славев и независимият д-р Пламен Соколов.

На сесията си в петък местният парламент даде съгласие общината да изтегли нов краткосрочен дълг – овърдрафт кредит. Сумата е 500 000 лв. и ще бъде погасена за 12 месеца със собствени средства от местни приходи.

При обсъждането докладната на кмета областният лидер на Столетницата Станислав Павлов попита за какво е използван предишният кредит и подчерта, че новият дълг ще се изплаща в следващия кметски мандат.

Отговори даде зам.-кметът Олга Китанова. 300 000 лева от последния кредит са използвани за реализация на проект по Програмата за трансгранично сътрудничество, който вече е приключил. По бюджетната сметка на община Дупница към момента са налични 2 142 000 лева, а по извънбюджетната – 429 000 лева. Не става въпрос за недоимък или недостиг, а този кредит ползваме за окончателни плащания по отделни проекти, за да не бъркаме в сметките на общината. Този месец е изплатен кредитът от ФЛАГ в размер на 1 167 000 лева, каза Олга Китанова. „Притеснения относно финансови ангажименти след края на мандата – никакви”, коментира кметът Чимев. Предложението на кмета не беше подкрепено от групата на БСП. „Против” гласуваха Станислав Павлов и Златко Славев. Съпартийците им Георги Пехливански, Асен Илиев и Ивайло Петров се въздържаха. „Въздържал се” бе и вотът на Любомир Георгиев.

 

1 коментар

  1. От каде на каде ще плащаме от нашите пари на тая сган.на Българчетата да не би някой д плаща ?????

Comments are closed.