Гл.ас. Иван Хаджийски

Изтъкнатият дупнишки краевед-изследовател Иван Хаджийски получи поредно признание. С акт № 22 от 20.05.2019 г. Регионалната библиотека „Гео Милев“ в гр. Монтана е благодарила на дупнишкия краевед за направеното дарение на монографията „Второто българско управление във Вардарска Македония: април 1941 – септември 1944 г.“

Благодарствено писмо той е получил и от община Бобов дол за дарената от него монография „Здравеопазването в гр. Дупница от 1878 до 2018 г.“. Много вълнуващо той е приел думите на кмета на община Бобов дол адвокат Елза Величкова. В благодарственото писмо тя подчертава: „Във ваше лице виждаме мъдрия, сърцат и широко скроен човек, готов да работи за страната си“.

Председателят на НЧ „Никола Вапцаров-1866“ – Благоевград Васил Новоселски е изпратил Свидетелство за дарената книга от Иван Хаджийски „Здравеопазването в гр. Дупница от 1878 до 2018 г.“ и един литературен сборник от 408 стр.

Дупнишкият краевед гл. ас. Иван Хаджийски завършва в момента 17-ата си книга и 13-а научна монография под заглавие „Дупнишките художници“. Много творци и библиотеки ще получат като дарение новата му книга.