На 01.07.1961 г. в Радомир е открито Промишлено предприятие за производство на “Електрически табла и кабелна арматура”. През 1964 г. по предложение на ръководството се извършва преименуване на предприятието в Завод “Електрик”, с основна дейност производство на електрически табла. На конкурсна основа е приет и фирменият знак на завода, изработен от Борис Богатинов. На 25.09.1965 г. се прави първата копка на новия заводски корпус. На 27.09.1968 г. е открит новият заводски корпус с административна сграда. Същата година се произвеждат ел. табла за сградата на СИВ в Москва и са изпратени група работници за монтирането им. Продукцията му е предназначена за национални и пускови обекти на над 25 страни – от Виетнам и Корея на изток до Куба и Никарагуа на запод. През 1980 г. в завода се създава база за развитие и внедряване (БРВ).
Днес, колкото и да е невероятно, този завод, създаден преди повече от 50 години, преживял възходи и падения, работи и предлага продукция на световно ниво.
Снимката е от откриване на новия заводски корпус с административна сграда. 27 септ. 1968 г./Държавен архив-Перник