В сградата на Общинско горско предприятие се проведе мероприятие за обновяване и допълване членове на Доброволното формирование в град Ихтиман.
Отрядът бе оборудван с почти всичко необходимо за дейността му, включително предпазно облекло, обувки и предпазни средства. Благодарение на Стоян Дойчев – ОМП към община Ихтиман и със съдействието на кмета Калоян Илиев и директора на Общинско горско предприятие инж. Радослав Петров, бяха осигурени нужните консумативи и съответното оборудване за помещението на Доброволно формирование „Ихтиман“. 
Членове на формированието са: инж. Радослав Петров, Станислав Вайсилов, Любен Царянски, Станислав Кузев, Владимир Дуков, Стоян Хрисков, Стоян Русенин, Йордан Величков, Иван Новаков, Ники Христов и Валентин Минкин. Всички членове преминаха съответния курс на обучение съгласно изискванията на нормативните документи. Членовете са сключили граждански договори с община Ихтиман и на същите е направена едногодишна застраховка „Живот“. За ръководител е назначен инж. Радослав Петров.
Стоян Дойчев запозна присъстващите с досегашните дейности и пожела оборудването и облеклото да бъдат използвани само по време на обучение.