Румен Радев

Президентът Румен Радев наложи вето върху законодателните промени, които позволяват военното разузнаване да бъде оглавено и от цивилен.

Държавният глава смята, че ръководителят на служба „Военна информация“ трябва да притежава необходимата експертиза, която се изразява в специфични познания и професионален опит. Според него той е необходим за изпълнението на основните задачи на службата, свързани не просто с добиване на разузнавателна информация, а и с информация, необходима за отбраната на страната и за защитата на националната сигурност от външни посегателства, рискове и заплахи.

Президентът смята, че се създава риск от нарушаване на принципите на централизираното управление и контрол на разузнавателната дейност и на политическия неутралитет. Според него приетият закон внася несъгласуваност в уредбата относно управление на системата за защита на националната сигурност и създава прецедент при навършване на пределна възраст за съответното военно звание да се продължава изпълнението на длъжността.

Това е 19-ото вето от началото на президентския мандат на Румен Радев.