Зам.-министърът на труда обеща подкрепа за надграждане и усъвършенстване на социалните услуги в община Симитли. Зам.-министър Лазар Лазаров бе на работна среща в града по покана на народния представител Стефан Апостолов. Със заместник-министъра бе и директорът на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова. Домакинът на срещата – кметът на общината Апостол Апостолов, покани зам.-министъра на предстоящото скоро откриване на новия Център за настаняване от семеен тип в село Железница. Там, по проект „Красива България“ ЦНСТ, сградата на бившата детска градина променя предназначението си. Бившите занимални за децата се адаптират за предоставяне на социални услуги в среда, близка до семейната.

Кметът, председателят на Общински съвет-Симитли Владимир Христов, депутатът, зам.-министърът и директорът на Агенцията за социално подпомагане говориха за възможностите за откриване на нови социални услуги в общината, както и развитие на вече съществуващите, разширяване обхвата на рисковите социални групи и оказване на помощ върху тях чрез подобни услуги.

Зам.-министърът даде дума да намери финансиране и за оборудване на модерна зала за рехабилитация към новия център в Железница, за която необходимост спомена на срещата Ивайло Гоцев, ръководител на социално звено „Заведения за социални услуги“ в община Симитли.