• ОбС ще гласува на последното си заседание запазването на 6 маломерни паралелки в 4 училища

 

Дневен ред от 10 докладни ще разгледат съветниците в Кюстендил на последната си сесия. Заседанието е насрочено за 19 септември.

Първата точка от тях касае избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община и кмет на кметство. Това се налага, тъй като настоящият Петър Паунов ще се яви на избори. Съветниците трябва да одобрят съществуване на паралелки в общинските училища за учебната 2019/2020 година под допустимия минимален брой ученици. Става въпрос за три училища, от които е постъпило искане за дофинансиране заради брой ученици под минималния брой. В ОУ „Даскал Димитри” недостигът на ученици е 4-ма в първи и шести клас, като необходимата сума е 1055 лв., в ОУ “Христо Ботев” недостигът е на 7 ученици в пети и шести клас, като необходимата сума е 1849 лв. и в НУ „Св. Кирил и Методий” – с. Раждавица недостигът е на трима ученици в трети клас, а необходимата сума е 791 лв.

Отпускане на средства в размер на 2863 лв. за обезпечаването на учебния процес са нужни на единствената паралелка в първи клас на 7-о ОУ „Ильо войвода” в Кюстендил. Причината е, че на паралелката не достигат 8 ученици до минималния нормативен брой.

Предвидено е и утвърждаване на наемни цени за ползване на земеделски земи от общински поземлен фонд за стопанската 2019-2020 година. Ще бъдат разгледани предложения за финансово подпомагане по остри здравословни и социални причини на жители от община Кюстендил, както и за финансиране на пътуване на ученици в турнир „Млад огнеборец“ за Преходната купа „Юлиян Манзаров“ в град Ловеч. В дневния ред е включено и предложение за организиране и провеждане на маратон „Кюстендил“ – 2020 година.