Лицето и гърбът на подготвяната научна монография от Иван Хаджийски

Гл. ас. Иван Хаджийски подготвя за печат 18-ата си книга и 14-а научна монография в обем от около 500 страници. Книгата е изградена на основата архивните документи на: “Държавен вестник”, издаван от 1879 г.; Държавен архив – гр. Кюстендил, където се съхраняват протоколите от заседанията на Дупнишкия градски общински съвет за времето от 29 ноември 1900 г. насетне. В този архив липсват документи за 1902 и 1903 г. Съвременният народен будител и краевед изследовател на Дупнишкия край е признателен за оказаната помощ и съдействие от Историческия музей в гр. Дупница; Централната читалищна библиотека при НЧ “Зора 1858”; Народната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” и др.

MINOLTA DIGITAL CAMERA

По повод 1 ноември – Деня на народните будители, изтъкнатият будител и краевед на Дупнишкия край гл.ас. Иван Хаджийски е получил около 20 поздравления по телефона. Много трогателно на 1 ноември 2019 г. той е изненадан с картичка, подписана от Георги, Йоана и тяхната майка Таня Василева Георгиева и картина на учредителите на Първото велико народно събрание – 16 април 1879 г. Известно е, че на този ден е приета една от най-демократичните и хуманни за времето си конституции – Търновската, и е избран княз Александър Първи Батенберг за държавен глава. Трогателни думи е написала ученичката от профилираната гимназия “Христо Ботев” в гр. Дупница Йоана Георгиева на гърба на картината, нарисувана от нея. В подарената му картичка е изказано дълбокото уважение към истинския съвременен народен будител Иван Хаджийски. Към тези приветствия се е присъединила и бившата и дългогодишна директорка на Професионалната гимназия по облекло и стопанско управление Мария Атанасова. Тя е подарила на нашия изтъкнат съгражданин картичка с изглед на Ниагарския водопад в САЩ с паметен надпис.

Дупничани се отнасят с искрено уважение и възхищение към Иван Хаджийски, който е посветил 40 години от своя живот за научноизследователска и публицистична дейност за Духовна Дупница.