• Алекс, Настя, Вики и Антонио са номинирани за стипендианти в област „Чужди езици и хуманитарни науки“

Четирима ученици на Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“-Кюстендил са новите стипендианти на Американската фондация за България. Те са номинирани в област „Чужди езици и хуманитарни науки“ по програмата „Стипендии в средното образование“. Това са Александрина Гърлянска от 12-и „а” клас, Анастасия Димитрова от 11-и „б” клас, Антонио Георгиев от 12-и „в” клас и Виктория Нешева от 11-и „б” клас.

За учебната 2019/2020 година Американската фондация за България отпуска 56 стипендии на ученици с отлични постижения и изявени интереси в избраната от тях област при кандидатстване по програмата „Стипендии в средното образование“ от 25 училища в 19 града в страната.

Конкурсът се обявява в началото на всяка учебна година за училищата, с които АФБ работи по стипендиантската програма. Стипендиите са за 10 месеца за учебната година на стойност 900 лв., които се заплащат на две части – през първия и втория срок.