Официално бе открито реновираното отделение по нервни болести в „МБАЛ-Самоков“ ЕООД. На церемонията присъства кметът на общината Владимир Георгиев, общински съветници, лекари и медицински специалисти от болницата. Архиерейският наместник на Самоковска духовна околия иконом Михаил Колев извърши освещаването на обновеното отделение и пожела да се множат богоугодните дела.
Ремонтът е осъществен със средства на община Самоков и 20 хил. лв. собствено финансиране от страна на лечебното заведение.

Всички стаи, коридорите, както и манипулационните в блок А са ремонтирани, стените и таваните – пребоядисани. Направен е ремонт и на баните и тоалетните. Подменени са подовите настилки и обновена осветителната система. Изцяло подменени са инсталациите. Всяка стая е със самостоятелна баня и тоалетна. Началникът на неврологично отделение д-р Светла Скелина припомни моменти от неговата история. Първият пациент е приет на 3.11.1969 г. При откриването има 15 болнични легла, а през годините броят им варира между 30 и 55. Към настоящия момент разполага с 22 неврологични легла, от които 6 за интензивно лечение. В отделението се осъществява и дейност за продължително лечение и рехабилитация. Изминалата 2019 г. през него са преминали 1175 болни, от които 27 настанени за продължително лечение. След ремонта отделението има изцяло нов и модерен вид, отговарящ на европейските стандарти. Кметът Владимир Георгиев преряза лентата на реновираното отделение заедно с управителя на МБАЛ – Самоков д-р Красимира Ковачка.


Това е поредното отделение, което се ремонтира в самоковската болница. Активната ремонтна дейност започна с реализацията на проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, като тогава бяха ремонтирани операционният блок, ОАРИЛ и родилното отделение. Закупи се и апаратура за над 2 млн. лв. През следващите години община Самоков финансира ремонтите в отделението по хемодиализа, кардиологията и неврологията. Със собствени средства на болницата пък през 2019-а се обнови голямата зала в болницата. Направен беше и ремонт на отделението по клинична патология и ТЕЛК. Амбициите на общинското ръководство и на ръководството на болницата са всяка година основно да се ремонтира поне по едно от останалите неремонтирани отделения, като целта е да се създаде подходяща и комфортна обстановка за пациентите и работещите в болничните структури. Отделно ежегодно се заделят средства за закупуване на медицинска апаратура. Само за миналата година община Самоков е финансирала закупуването на апарати за отделението по хемодиализа и медицински автоклав за операционния блок. Предстои закупуване на апаратура за отделението по вътрешни болести – фиброгастроскоп и фиброколоноскоп.
Годишно в болницата се лекуват около 10 хиляди пациенти. МБАЛ – Самоков е акредитирана като база за обучение и вече има четирима специализанти. По общинска програма се финансира и обучението на студенти във Факултета по обществено здраве към Медицинския университет, които работят след това пет години в лечебното заведение в Самоков. До момента общо по програмата има 14 медицински специалисти, за тази година кандидатите са петима.