На събранието са приети отчетите на асоциацията за миналата година и бюджетът за 2020 г.

МРРБ трябва да вземе решение относно обособяването на „Кюстендилска вода” като оператор, след което и ние ще решим, каза председателят на ОбС

 

ВиК-Дупница може да бъде закрито, но има и вариант името на общинското дружество да се запази и то да продължи да функционира като строителна фирма, разбрахме от председателя на Общинския съвет (ОбС) в Дупница Костадин Костадинов. Какво ще се случи с ВиК-Дупница и внесена ли е докладна записка  за ликвидация на дружеството, попитахме Костадинов като председател на местния парламент, който е принципалът на дружеството.

„В момента тече процедура по обособяване на „Кюстендилска вода” като оператор на територията на област Кюстендил и община Дупница, която се очаква да приключи в началото на м. април. След това ние като Общински съвет и принципал трябва да решим бъдещето на ВиК-Дупница – дали ще е ликвидация, или нещо друго. Принципалът на „Кюстендилска вода” ще бъде Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), с което трябва да съгласуваме решението. Горе-долу сме се разбрали с МРРБ. Нужно е обаче решение от тяхна страна, а вариантите за обособяване на „Кюстендилска вода” са 3 – те да купят част от ВиК-Дупница, да наемат част от активите на ВиК-Дупница или дружеството да се обяви в несъстоятелност. Ако приемем третия вариант, при преминаването към асоциацията ще се сключи договор между „Кюстендилска вода” и община Дупница, която е собственик на активите, и сградата на ВиК ще се предостави на „Кюстендилска вода” срещу заплащане на наем. В този случай всички работници ще преминат към „Кюстендилска вода”, тук ще остане район Дупница на дружеството и ВиК-Дупница ще се закрие. Има и вариант ВиК-Дупница да остане да съществува като общинска строителна фирма, която да извършва услуги с машини, да присъединява към ВиК системата нови обекти. Тази фирма обаче няма да бъде оператор и няма да работи с абонати. Лично аз съм скептичен относно създаването на такава фирма, но това е вариант и решението е на Общинския съвет”, обясни Костадинов. Информацията, която поискахме от ОбС шефа, бе във връзка с общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, проведено в четвъртък в Областна администрация-Кюстендил.

Костадин Костадинов

На събранието бе приет тазгодишният бюджет на асоциацията, съобщиха от пресцентъра на областната управа. Вноската на държавата за 2020 г. е в размер на 15 000 лева. Вноските на общините, съобразно процентното съотношение на гласовете им, са, както следва: Кюстендил – 13 089 лева, Дупница – 9703 лева, Бобов дол – 1954 лева, Кочериново – 1123 лева, Рила – 621 лева, Бобошево – 621 лева, Невестино – 609 лева, и Трекляно – 137 лева. Общият размер на вноските на членовете на асоциацията за 2020 г. е 42 857 лева.
Планираните разходи на ВиК асоциацията са в размер на 88 869 лева. В капиталовите разходи е включено закупуване на лиценз със специализиран програмен продукт за ВиК инфраструктура за 3800 лева.

Приети са и отчетите за дейността и за изпълнение на бюджета на асоциацията за 2019 г., както и годишният финансов отчет.

„Що се отнася до бизнес плана за 2020 година, такъв не беше обявен и ще стане ясен едва в началото на следващия месец, когато ще бъде свикано извънредно заседание на ВиК асоциацията. Областният управител Виктор Янев не посочи каква ще бъде цената на водата, не само за Дупница, където се очаква поскъпване, но за цялата територията на ВиК асоциацията, обслужвана от „Кюстендилска вода”.
„Този бизнес план трябва да бъде предоставен на съответните общини, да бъде разгледан и гласуван, едва след това мога да коментирам”, каза областният управител. Комисията за енергийно и водно регулиране има последната дума при одобряване на бизнес плана и инвестиционната програма на „Кюстендилска вода“, а те ще бъдат публикувани най-вероятно след гласуването им на заседание на ВиК асоциацията, посочиха от пресцентъра на областната управа.