Общинските съветници дадоха зелена светлина за социалната услуга “Обществена трапезария” , от която всеки ден се възползват 120 души

 

Общинският съвет в Перник е одобрил предложение на кмета Станислав Владимиров за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от страна на ЕС за проект за въвеждане на електротранспорт в Перник, съобщи общинският пресцентър. Проектът ще се реализира в партньорство с “Градски транспорт – Перник” ЕООД и цели подобряване качеството на атмосферния въздух.
Предвижда се да бъдат закупени пет електрически автобуса със зарядни станции и допълнително оборудване за обслужване, като билетна и информационна системи, изграждани по проект “Интегриран градски транспорт на гр. Перник”, като оборудване е осигурено и за автобусите по линия номер 16. Ще бъдат изградени кабелни трасета за захранване на зарядните станции и покрито хале за престой и зареждане на електрическите автобуси в депото в кв.”Църква”.
На сесията е било одобрено и да продължи да действа социалната услуга “Обществена трапезария”, от която ежедневно се възползват над 120 перничани. Тя ще продължи да се предлага от предприятие “Общинско обслужване”. В условията на извънредно положение и с цел избягване на струпване на хора, ще бъдат осигурявани седмични пакети с дълготрайни хранителни продукти.
Заседанието е било проведено след разрешение на РЗИ, като дистанционно е била измерена температурата на съветниците, те са седели през ред и на разстояние около 2,5 м един от друг.