Пореден проект за подкрепа на уязвимите стартира в град Рила. От 1 май на територията на общината се изпълнява проект за целево подпомагане с топъл обяд. Храната се приготвя и доставя на хора, които поради бедност и социална изолация, свързана с извънредното положение и необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си, съобщиха от общината. Стана ясно, че Агенцията за социално подпомагане (АСП) е предоставила на община Рила 12 441 лева. Проектът ще се реализира до 19 юни.

Нов лек автомобил ще бъде осигурен в Рила, съобщиха още от общинската администрация. Придобивката е във връзка с проект за патронажна грижа, изпълняван съвместно със съседната община Кочериново по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. От общината обявиха обществена поръчка за доставка на моторното превозно средство, с което ще се предоставят мобилни, интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора. Прогнозна стойност на поръчката е до 20 670,83 лв.

Юлияна КОЛЧАКОВА