Процедура по избор на изпълнител на сметосъбирането и сметоизвозването тече в Дупница. Местната управа  обяви обществена поръчка с предмет „Събиране и транспортиране на битовите отпадъци от населените места с организирано сметосъбиране в община Дупница, събиране и транспортиране на ЕГО, строителни и растителни отпадъци, почистване на улични кошчета, машинно метене и миене на територии за обществено ползване на територията на община Дупница”, чиято прогнозна стойност е 4 млн. лв. без ДДС.  Избopът нa изпълнитeл се налага заради изтичането на настоящия договор.

Прогнозното количество на отпадъка, който следва да бъде събран и извозен, е 14 700 тона. Площите за обществено ползване, определени за машинно миене и машинно метене, са с миннимална  площ 73 дка.

Сред изискванията към кандидатите е да разполагат с общо 10 специализирани автомобила за сметосъбиране.

Изпълнителят трябва да осигури още 7 машини за измиване и дезинфекция, сред които 5 цистерни за миене на улиците. Поставено е и изискване изпълнителят да осигури 1 550 метални съдове от 1,1 куб. м и 1 400 метални съда от 0,11 куб. м.

Срок за подаване на оферти или заявления за участие е 1 юни, а отварянето на документите – на 2 юни.

 

Юлияна КОЛЧАКОВА

1 коментар

  1. Къде ще изхвърлят боклука камионите? Както досега ли? На старото уж затворено и горящо сметище? За пред хората едно, а реално както си е било. Докога?

Comments are closed.