Положителните случаи на COVID-19 в референтна лаборатория на територията на област Благоевград са общо 96 лица. От тях под домашна карантина са 67 лица /13 излекувани/; хоспитализирани са 22 лица; на интензивно лечение – 2 лица; починали – 5 лица;

За периода от 4 до 11 май са въведени диагностицирани с COVID-19 – 33 лица. Издадени 23 предписания на положителни за COVID -19 и 48 броя на контактни лица за домашна карантина.

За същия период на граничните пунктове на територията на областта са издадени 1373 предписания за задължителна карантина на влизащи в страната граждани.

Броят на лицата, на които се извършва медицинско наблюдение от служители на РЗИ, които не са осъществили правото си на избор на ОПЛ – няма.

Извършените съвместни проверки с РУ на МВР за спазване на домашна карантина са 109.

В Банско са извършени 1453 изследвания с бързи тестове, при което са установени 5 лица с Ig M (+) резултат, 27 лица с Ig M (+) и IgG (+) и 42 лица с IgG (+). Взети материали за PCR изследване от 33 лица, като от тях положителен за COVID -19 е едно лице.

До момента са направени РCR изследвания на персонал и потребители в Защитени жилища 1 и 2 за лица с умствена изостаналост в Банско – 23 лица и в Дома за пълнолетни лица с физически увреждания с.Долно Драглище – 89 лица. Всички са отрицателни.

За периода от 4 до 10 май са взети 130 проби за РCR изследвания, като от тях 70 в Дома за стари хора в Благоевград ж.к. „Струмско“. С положителен за COVID -19 резултат е едно лице, в добро състояние, без симптоми, карантиниран в Дома за стари хора. Дейности извършени от Дирекция Обществено здраве: Извършени са 271 проверки на обекти с обществено предназначение. Издадени са 17 предписания за хигиенни мерки и една заповед за спиране.