Утвърден е нов график за записване на учениците в първи клас на територията на община Кюстендил, съобщиха от администрацията й.
Дейностите започват на 18 май, с подаване на заявление за записване и приложените необходими документи. Приемът им ще продължи до 12 юни. На 16 юни ще бъдат обявени списъците с класираните ученици, а от 17 до 19 юни ще се извършва записването на бъдещите първокласници. На 22 юни ще бъдат изнесени списъците със свободните места в учебните заведения. Попълването им ще става между 23 и 26 юни.
На 29 юни ще се извърши ново обявяване на свободни места в паралелките за първи клас, а попълването ще стане до 14 септември. Всички директори на учебни заведения трябва да осигурят пропускателен режим и спазване на противоепидемичните мерки.